Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Praktijkvoorbeelden reactie op schokkende incidenten

Slachtoffer-daderbemiddeling

Voor de verwerking van een misdrijf, en om angst en woede te verminderen, is het zinvol dat slachtoffers, getuigen en andere direct betrokkenen van een misdrijf of verkeersongeval in contact komen met de dader/verdachte. Dit vindt plaats onder begeleiding van een professionele bemiddelaar van Slachtoffer in Beeld. Lees meer

Handreiking Communicatie bij maatschappelijke onrust na ernstige geweldsincidenten

De 'Handreiking communicatie bij maatschappelijke onrust na ernstige geweldsincidenten' is een tool voor het beperken of voorkomen van maatschappelijke onrust na geweldsincidenten door in te zetten op effectieve communicatie. Het hulpmiddel is toepasbaar voor communicatiemedewerkers in het veiligheidsdomein, zoals politie en gemeente. Lees meer

De BuurTent Tilburg

In een straat waar recent een woningbraak is geweest wordt de BuurTent, letterlijk een tent, opgezet. In de BuurTent krijgen buurtbewoners informatie en voorlichting over het tegengaan van woninginbraak. Lees meer

Nazorg aan slachtoffers van bedrijfs- of woningoverval

Een overval heeft grote impact op de slachtoffers. Het is zowel in het belang van de onderneming, de werknemer als de bewoner dat hij/zij goed wordt opgevangen. Er zijn diverse landelijke, regionale en lokale initiatieven die slachtoffers ondersteuning bieden na een overval. Lees meer

Sociaal calamiteitenplan

Onrust onder de bevolking kan leiden tot spanningen en confrontaties met grote maatschappelijke impact. De aanpak hiervan vereist een stevige regie. Forum, instituut voor multiculturele vraagstukken, heeft daarom in samenwerking met verschillende gemeenten, waaronder Weert en Capgemini, een sociaal calamiteitenplan ontwikkeld. Door de zeven stappen van het sociaal calamiteitenplan te volgen, voorkomt een gemeente verrast te worden door maatschappelijke onrust en sociale calamiteiten. Lees meer

Stappenplan regierol nazorg na een overval

Bij het ondersteunen van slachtoffers van een overval zijn veel partijen betrokken. Het kan voorkomen dat ze langs elkaar heen werken. Slachtoffers van een overval kunnen hierdoor onvoldoende of juist teveel worden bijgestaan en geïnformeerd. Het is raadzaam dat gemeenten de regie nemen bij de nazorg na een overval. Lees meer

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid