Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Praktijkvoorbeelden onbekende anderen

Slachtoffer-daderbemiddeling

Voor de verwerking van een misdrijf, en om angst en woede te verminderen, is het zinvol dat slachtoffers, getuigen en andere direct betrokkenen van een misdrijf of verkeersongeval in contact komen met de dader/verdachte. Dit vindt plaats onder begeleiding van een professionele bemiddelaar van Slachtoffer in Beeld. Lees meer

Kolonisten van de wijk - Deventer

Kolonisten van de wijk (Deventer) stelt bewoners van wijken met uiteenlopende problematiek in staat zelf mee te werken aan de wijkvernieuwing. Er is hierin bijzondere aandacht voor het vormgeven van een beter toekomstperspectief van de bewoners. Lees meer

Vouchersysteem

Het Vouchersysteem is een methode om de leefbaarheid en de sociale cohesie in een wijk te verbeteren door bewoners de regie over hun eigen leefomgeving te geven. ‘De regie hebben’ bestaat uit zelf bepalen wat belangrijk is voor de buurt, zelf een initiatief indienen en de plannen uitvoeren en zelf budgethouder zijn. Lees meer

Woningtoewijzing op basis van leefstijl

Binnen de 32 grote gemeenten (G32) worden in negen gemeenten structureel woningen toegewezen op basis van leefstijlcriteria. Dit blijkt uit een analyse van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (voorheen VROM-inspectie) naar gemeenten die woningen toewijzen op basis van leefstijlcriteria. Lees meer

Trainen omgaan met straatcultuur

Diverse organisaties en gemeenten bieden medewerkers of inwoners trainingen aan om te leren omgaan met jongeren uit de straatcultuur. Lees meer

Gedragscodes

Een gedragscode is een praktisch hulpmiddel om het leefklimaat in een wijk of buurt te bevorderen. Buurtgenoten gaan met elkaar in gesprek en maken op vrijwillige basis afspraken over gewenst en ongewenst gedrag. Buurtbewoners zijn vanaf de start intensief betrokken bij een gedragscodeproject. Zo ontstaan afspraken met een duurzaam effect. Lees meer

EigenWIJzebuurten (JUNIOR)

Hoe kan de leefbaarheid in een multiculturele wijk verbeterd worden? De methode EigenWIJzebuurten richt zich op het versterken van onderling begrip tussen bewoners. En op het versterken van draagvlak voor het samenleven van mensen met verschillende culturele achtergronden. Bewoners vormen zelf teams die activiteiten in de buurt organiseren. Voor jongeren is er een JUNIOR versie. Lees meer

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een methode om buurtgenoten in een conflictsituatie weer met elkaar in gesprek te brengen. Getrainde vrijwilligers helpen de partijen om het onderlinge contact te herstellen en zelf oplossingen voor het conflict te bedenken. Lees meer

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid