Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Praktijkvoorbeelden invloed bewoners

Veiligheidsschouw in Kleur

Politie, buurtbewoners, ondernemers en medewerkers van de gemeente zetten zich in voor de veiligheid van de buurt door eens in de twee weken een schouw uit te voeren. Door dit te gezamenlijk te vertalen naar een kleur, kunnen er passende maatregelen worden getroffen door de politie, zorginstellingen, woningbouwcorporaties en de gemeente. Hiermee worden de probleemgebieden concreet in kaart gebracht. In het Amsterdamse Wallengebied liep dit project van 1 februari 2007 tot en met 31 december 2008. Lees meer

Vreedzame wijk

De Vreedzame Wijk is het principe van de Vreedzame School toegepast op wijkniveau. Bemiddelaars in de wijk helpen bij het oplossen van conflicten. In Utrecht is de pilot Vreedzame Wijk in 2008 gestart. De Universiteit van Utrecht volgde de pilot op de voet. Lees meer

Buurtambassadeurs

Bewoners weten als geen ander wat er leeft in de buurt. Deze buurtbewoners worden ingezet als Buurtambassadeur om een aanspreekpunt te zijn voor bewoners, ondernemers, politie, stadsdeel, corporaties en andere organisaties. Hiermee kunnen ze bijdragen aan een leuke, veilige en leefbare buurt. Lees meer

Facebook - Waalwijk

De gemeente Waalwijk heeft meerdere Facebookpagina's ingezet om de dialoog met burgers aan te gaan. De gemeente, politie, de woningbouwcorporaties en welzijnsinstellingen staan via de Facebookpagina's rechtstreeks in contact met de inwoners die aangesloten zijn op de pagina. Lees meer

Wijk en Agent Samen (WAS) - Zoetermeer

In 2001 startte het eerste Wijk en Agent Samen (WAS) project in de wijk Rokkeveen in Zoetermeer. Een aantal inbraken was voor de wijkagent in Rokkeveen aanleiding om de hulp van bewoners in te schakelen bij het opsporen van de daders. In samenwerking met de burgers kon de politie de daders al snel aanhouden en deze benadering werd succesvol bevonden. Inmiddels is het WAS project uitgebreid naar alle wijken van de stad. Iedere wijk beschikt nu over een eigen WAS-team. Lees meer

SMS Alert 'Onze Molenwijk' Amsterdam-Noord

Nederland kent vanuit de overheid een aantal initiatieven die met SMS-alert werken. SMS-alert in de Molenwijk (Amsterdam-Noord) werkt andersom. Burgers organiseren en beheren SMS-alert zelf en waarschuwen de politie wanneer ze die nodig hebben. Lees meer

Omgaan met agressie en geweld

Om personeel in ondernemingen te leren omgaan met agressieve situaties, geweld en overvallen ontwikkelden het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en MKB-Nederland respectievelijk de trainingen 'Voorkom geweld in de winkel' en 'Het voorkomen van en omgaan met overvalsituaties'. Daarnaast ontwikkelde het Trimbos instituut, in samenwerking met het CCV, Bar Veilig. Dit was een initiatief dat horecaondernemers ondersteuning bood bij het voorkomen van en omgaan met agressie binnen de onderneming. Bar Veilig is echter niet meer in gebruik, maar kan nog wel dienen ter inspiratie. Lees meer

Drugs in Kleur - Rotterdam

Drugs in Kleur is een project in het Oude Westen van Rotterdam waarbij bewoners actief betrokken worden bij de aanpak van drugsoverlast in de wijk. Tijdens het 'schouwen' van de wijk door bewoners, wijkagenten en vertegenwoordigers van woningbouwcorporaties kan op een kaart in vijf verschillende kleuren de eventuele aanwezigheid of sporen van drugsgebruik worden aangegeven. Op deze manier komen alle overlastplekken van een wijk in beeld en kan men afspraken maken over de aanpak. Lees meer

Buurt Informatie Netwerk (BIN)

Het Buurt Informatie Netwerk – kortweg BIN – is een samenwerkingsverband tussen bewoners, politie en gemeente met als doelstelling de veiligheid en leefbaarheid in een wijk te verbeteren. Om de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te vergroten is het nodig dat de politie en gemeente haar werk optimaal doet. Wijkbewoners kunnen daarbij helpen door lid te worden van BIN. Lees meer

Waaks! - Surveillerende hondenbezitters

Hondenbezitters lopen vaak buiten en zijn zo de ogen en oren van de buurt. Zij herkennen vaak sneller dan andere bewoners afwijkende omstandigheden. Met het project Waaks benadert de gemeente Utrecht hondenbezitters met de vraag of ze verdachte of risicovolle situaties aan gemeente of politie door willen geven. Inmiddels zijn ook andere gemeenten soortgelijke projecten gestart. Lees meer

Vouchersysteem

Het Vouchersysteem is een methode om de leefbaarheid en de sociale cohesie in een wijk te verbeteren door bewoners de regie over hun eigen leefomgeving te geven. ‘De regie hebben’ bestaat uit zelf bepalen wat belangrijk is voor de buurt, zelf een initiatief indienen en de plannen uitvoeren en zelf budgethouder zijn. Lees meer

Veilige Buurten Aanpak (Maastricht)

In de Veilige Buurten Aanpak werken professionals in een geografisch afgebakende buurt samen aan de veiligheid en leefbaarheid. De aanpak is beproefd in Maastricht. Lees meer

Trainen omgaan met straatcultuur

Diverse organisaties en gemeenten bieden medewerkers of inwoners trainingen aan om te leren omgaan met jongeren uit de straatcultuur. Lees meer

Kan wél!

Kan wél! activeert bewoners in hun eigen wijk. Het project daagt bewoners uit om hun ideeën, plannen en zelfs dromen voor de wijk waar te maken. Het doel is om daarmee de leefbaarheid en de sociale cohesie in de wijk te vergroten. Lees meer

Gedragscodes

Een gedragscode is een praktisch hulpmiddel om het leefklimaat in een wijk of buurt te bevorderen. Buurtgenoten gaan met elkaar in gesprek en maken op vrijwillige basis afspraken over gewenst en ongewenst gedrag. Buurtbewoners zijn vanaf de start intensief betrokken bij een gedragscodeproject. Zo ontstaan afspraken met een duurzaam effect. Lees meer

EigenWIJzebuurten (JUNIOR)

Hoe kan de leefbaarheid in een multiculturele wijk verbeterd worden? De methode EigenWIJzebuurten richt zich op het versterken van onderling begrip tussen bewoners. En op het versterken van draagvlak voor het samenleven van mensen met verschillende culturele achtergronden. Bewoners vormen zelf teams die activiteiten in de buurt organiseren. Voor jongeren is er een JUNIOR versie. Lees meer

Buurt Bestuurt (Rotterdam)

Buurt Bestuurt is een werkwijze waarbij bewoners en professionals samen een top 3 van problemen in de buurt opstellen om die als eerste aan te pakken. De professionals geven vervolgens aan hoe die problemen worden aangepakt. In twaalf Rotterdamse deelgemeenten zijn bijna vijftig comités van Buurt Bestuurt actief. Lees meer

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid