Product toegevoegd aan winkelmand

Veiligheidsbeleving


Praktijkvoorbeelden inrichting gebouwde omgeving

Veiligheidsschouw in Kleur

Politie, buurtbewoners, ondernemers en medewerkers van de gemeente zetten zich in voor de veiligheid van de buurt door eens in de twee weken een schouw uit te voeren. Door dit te gezamenlijk te vertalen naar een kleur, kunnen er passende maatregelen worden getroffen door de politie, zorginstellingen, woningbouwcorporaties en de gemeente. Hiermee worden de probleemgebieden concreet in kaart gebracht. In het Amsterdamse Wallengebied liep dit project van 1 februari 2007 tot en met 31 december 2008. Lees meer

CPTED-analyse fiets- en voetgangerstunnel Klokkenlaan

De gemeente 's-Hertogenbosch heeft het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool gevraagd om een CPTED-analyse uit te voeren naar stedenbouwkundige verbeterpunten rondom de fiets- en voetgangerstunnel aan de ‘Klokkenlaan’. CPTED wil zeggen: Crime Prevention trough Environmental Design. Lees meer

Veiligheidseffectrapportage

De Veiligheidseffectrapportage (VER) maakt de veiligheidsrisico’s van ruimtelijke plannen en bouwplannen inzichtelijk. Nog voor de daadwerkelijke bouw begint, worden mogelijke risico’s in beeld gebracht en veiligheidsmaatregelen voorgesteld. Lees meer

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een veiligheidsinstrument dat bijdraag aan sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen, buurten en wijken. Woningen met het PKVW hebben tot 90 procent minder kans op een geslaagde inbraak. Lees meer

Tiendplein Rotterdam

Het Tiendplein groeit in 2013 uit tot een van dé hotspots van het Oude Westen. Woonstad Rotterdam knapt bedrijfsruimtes op, de Alliantie West-Kruiskade trekt nieuwe ondernemers aan en maakt plannen voor een nieuwe inrichting van het plein, met onder meer terrassen en verlichting. Drugsoverlast heeft dit plein lange tijd gedomineerd. Repressieve inzet heeft effect gesorteerd, maar met een betere fysieke inrichting moet dit een blijvende situatie worden. Lees meer