Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Praktijkvoorbeelden het gesprek

Slachtoffer-daderbemiddeling

Voor de verwerking van een misdrijf, en om angst en woede te verminderen, is het zinvol dat slachtoffers, getuigen en andere direct betrokkenen van een misdrijf of verkeersongeval in contact komen met de dader/verdachte. Dit vindt plaats onder begeleiding van een professionele bemiddelaar van Slachtoffer in Beeld. Lees meer

Veiligheidsschouw in Kleur

Politie, buurtbewoners, ondernemers en medewerkers van de gemeente zetten zich in voor de veiligheid van de buurt door eens in de twee weken een schouw uit te voeren. Door dit te gezamenlijk te vertalen naar een kleur, kunnen er passende maatregelen worden getroffen door de politie, zorginstellingen, woningbouwcorporaties en de gemeente. Hiermee worden de probleemgebieden concreet in kaart gebracht. In het Amsterdamse Wallengebied liep dit project van 1 februari 2007 tot en met 31 december 2008. Lees meer

Buurtpreventie Breda

Tal van gemeenten passen buurtpreventie toe. Buurtpreventie in Breda onderscheidt zich van andere buurtpreventieprojecten door de nadruk te leggen op het initiatief van de buurtbewoners zelf. Door dicht bij de bewoners te blijven en de opbrengst van het project zichtbaar te maken is het respons onder de buurtbewoners vrij hoog. Lees meer

Digitale buurtwacht

Een digitale buurtwacht is het in kaart brengen van de buurt en wat er zich afspeelt. Buurtbewoners kunnen, wanneer aangemeld, verdachte en onveilige situaties, overlast, criminaliteit, gevoelens en geplande activiteiten letterlijk op de kaart zetten. Concrete voorbeelden hiervan zijn Mijn BuurtNu en Civilant. Lees meer

Facebook - Waalwijk

De gemeente Waalwijk heeft meerdere Facebookpagina's ingezet om de dialoog met burgers aan te gaan. De gemeente, politie, de woningbouwcorporaties en welzijnsinstellingen staan via de Facebookpagina's rechtstreeks in contact met de inwoners die aangesloten zijn op de pagina. Lees meer

Kolonisten van de wijk - Deventer

Kolonisten van de wijk (Deventer) stelt bewoners van wijken met uiteenlopende problematiek in staat zelf mee te werken aan de wijkvernieuwing. Er is hierin bijzondere aandacht voor het vormgeven van een beter toekomstperspectief van de bewoners. Lees meer

Wijk en Agent Samen (WAS) - Zoetermeer

In 2001 startte het eerste Wijk en Agent Samen (WAS) project in de wijk Rokkeveen in Zoetermeer. Een aantal inbraken was voor de wijkagent in Rokkeveen aanleiding om de hulp van bewoners in te schakelen bij het opsporen van de daders. In samenwerking met de burgers kon de politie de daders al snel aanhouden en deze benadering werd succesvol bevonden. Inmiddels is het WAS project uitgebreid naar alle wijken van de stad. Iedere wijk beschikt nu over een eigen WAS-team. Lees meer

Drugs in Kleur - Rotterdam

Drugs in Kleur is een project in het Oude Westen van Rotterdam waarbij bewoners actief betrokken worden bij de aanpak van drugsoverlast in de wijk. Tijdens het 'schouwen' van de wijk door bewoners, wijkagenten en vertegenwoordigers van woningbouwcorporaties kan op een kaart in vijf verschillende kleuren de eventuele aanwezigheid of sporen van drugsgebruik worden aangegeven. Op deze manier komen alle overlastplekken van een wijk in beeld en kan men afspraken maken over de aanpak. Lees meer

Buurtsignaal / Dorpsignaal

De manier waarop bewoners veiligheid en leefbaarheid beleven en ervaren kan sterk afwijken van de overtuiging die de politie, overheid c.q. bestuur hebben gevormd. Dit wordt wel de 'reassurance gap' genoemd. Buurtsignaal (afgeleid van het Engelse 'Signal Crime') zet in op het dichten van deze 'gap' om met input van burgers, ondernemers en veiligheidspartners, onveiligheidsbeleving, overlast en signaalcriminaliteit tegen te gaan. Lees meer

Buurtblogs (Amsterdam)

In Amsterdam heeft een aantal stadsdelen eigen buurtblogs. Het buurtblog van het Amsterdamse stadsdeel Bos en Lommer is bijvoorbeeld BoloBoost. Op het online platform is een dagelijks overzicht te zien van de buurtactiviteiten, nieuws en ook promotie van nieuwe winkels en restaurants. Lees meer

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid