Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving

Woningtoewijzing op basis van leefstijl

Binnen de 32 grote gemeenten (G32) worden in negen gemeenten structureel woningen toegewezen op basis van leefstijlcriteria. Dit blijkt uit een analyse van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (voorheen VROM-inspectie) naar gemeenten die woningen toewijzen op basis van leefstijlcriteria.

Volgens de huidige Huisvestingswet is het stellen van leefstijlkenmerken bij de woningtoewijzing niet toegestaan. Wellicht wel met de Huisvestingswet 2013, maar die ligt nog ter behandeling bij de Tweede Kamer.

Doel

Leefbaarheid van probleemwijken verbeteren.

Doelgroep

Woningzoekenden

Aanpak

In verschillende gemeenten is/wordt geëxperimenteerd met selectie op basis van leefstijl. Het gaat vaak om een mix van maatregelen zoals het verbeteren van de kwaliteit van de woningen en de leefomgeving. Het betreft doorgaans specifieke straten of wooncomplexen waar bewoners met vergelijkbare leefstijlen bij elkaar worden gehuisvest om meer samenhang en onderlinge harmonie te bereiken.

Bijna de helft van de 32 grote gemeenten is actief of actief geweest met woningtoewijzing op basis van leefstijlkenmerken. Uit de analyse van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt dat er onder deze 14 gemeenten duidelijke verschillen zijn in de toepassing ervan. Sommige gemeenten voeren een ‘harde’ selectie uit op basis van leefstijlcriteria, maar er zijn ook gemeenten die eerder doelgroepen proberen te ‘verleiden’ voor een complex of wijk waarvoor een bepaalde leefstijl is bedacht.

Uitvoerende organisatie(s)

Gemeente en woningcorporaties

Werkzame elementen

Uit de praktijk blijkt dat deze aanpak wordt toegepast om:

  • Bepaalde etnische groeperingen niet in elkaars directe nabijheid te huisvesten. Dit om onderlinge conflicten, die in het verleden zijn voorgekomen, te vermijden.
  • Bewoners vrijwilligers werk uit te laten voeren. Verondersteld wordt dat een dergelijke sociale inspanning ten goede komt aan de leefbaarheid van de wijk.

Evaluatie

USP Marketing Consultancy ondervroeg in september 2012 ruim 500 consumenten over dit onderwerp. Uit dit onderzoek blijkt dat ongeveer 40 procent zegt de voorkeur te hebben voor een wijk met mensen met dezelfde leefstijl, voor nog eens 36 procent maakt het niet zoveel uit.

Het is niet bekend of woningtoewijzing op basis van leefstijl bijdraagt aan het verbeteren van de veiligheidsbeleving. Tot op heden heeft onderzoek alleen in kaart gebracht in welke gemeenten deze aanpak wordt toegepast.

Beschikbaar materiaal / link