Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving

Wijk en Agent Samen (WAS) - Zoetermeer

In 2001 startte het eerste Wijk en Agent Samen (WAS) project in de wijk Rokkeveen in Zoetermeer. Een aantal inbraken was voor de wijkagent in Rokkeveen aanleiding om de hulp van bewoners in te schakelen bij het opsporen van de daders. In samenwerking met de burgers kon de politie de daders al snel aanhouden en deze benadering werd succesvol bevonden. Inmiddels is het WAS project uitgebreid naar alle wijken van de stad. Iedere wijk beschikt nu over een eigen WAS-team.

Doel

Het doel van de WAS-teams is het verbeteren van de veiligheid en de leefbaarheid in de eigen wijk door wijkbewoners en politieagenten samen te laten werken. Onder andere door schouwen en surveilleren heeft de politie meer inzicht in wat er leeft onder de bewoners.  De WAS-teams dragen hierdoor bij aan de versterking van de vertrouwensband tussen de politie en de buurtbewoners.

Doelgroep

Buurtbewoners en de politie

Aanpak

WAS-teams bestaan uit buurtbewoners (de WAS-leden) en wijkagenten met ondersteuning van de gemeente. De WAS-teams surveilleren op reguliere basis samen in de wijk om zo onveilige situaties te signaleren en afspraken te maken over hoe daar mee om te gaan. Deelnemers krijgen workshops om onveilige situaties en overlast te kunnen signaleren. WAS-leden zijn daarnaast aanspreekpunt voor bewoners in de wijk als zij iets verdachts signaleren of ideeën hebben om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Daarnaast worden WAS-teams actief betrokken bij gemeentebrede projecten zoals bijvoorbeeld de gemeentelijke aanpak van jongerenoverlast.

Uitvoerende organisatie(s)

  • Buurtbewoners
  • Politie (wijkagenten)
  • Gemeente

Werkzame elementen

Buurtbewoners en de politie werken samen aan de veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Bewoners stippen hiermee zelf onveilige situaties aan, en het gaat vooral over wat de buurtbewoner belangrijk vindt in de wijk. Door de surveillances hebben bewoners het idee dat er daadwerkelijk wat wordt gedaan aan overlast en onveiligheid in de wijk.

Evaluatie

Er zijn geen effectstudies of procesevaluaties gedaan naar het WAS project. Verondersteld wordt dat de veiligheidsbeleving bij bewoners van WAS-wijken verbeterd is. De politie heeft meer inzicht gekregen in wat voor de bewoners belangrijk is in de wijk. De samenwerking tussen buurtbewoner en politie wordt als positief ervaren. Aangenomen wordt dat door deze samenwerking de veiligheid en leefbaarheid in de wijken verbeterd is. Het WAS-project heeft (nog) niet aangetoond of de objectieve veiligheid daadwerkelijk een verbetering laat zien. Een effectstudie of een evaluatie zou hier meer duidelijkheid over kunnen geven.

Het project WAS is goed overdraagbaar naar andere plaatsen en er is veel informatie beschikbaar. Meer informatie over de randvoorwaarden van de aanpak is echter wenselijk. Het is nu niet inzichtelijk welke middelen en capaciteiten nodig zijn om het project succesvol te kunnen uitvoeren.  

Beschikbaar materiaal / links

Promotiefilm WAS Zoetermeer