Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving

Veiligheidsschouw in Kleur

Politie, buurtbewoners, ondernemers en medewerkers van de gemeente zetten zich in voor de veiligheid van de buurt door eens in de twee weken een schouw uit te voeren. Door dit te gezamenlijk te vertalen naar een kleur, kunnen er passende maatregelen worden getroffen door de politie, zorginstellingen, woningbouwcorporaties en de gemeente. Hiermee worden de probleemgebieden concreet in kaart gebracht. In het Amsterdamse Wallengebied liep dit project van 1 februari 2007 tot en met 31 december 2008.

Doel

Het doel van het project was meetbaar maken en in kaart brengen van (drugs-) overlast en andere veiligheidsvraagstukken. Het toekennen van kleuren draagt bij aan de objectiviteit van de schouw, doordat verschillende deelnemers komen tot een gezamenlijke kleur.

Doelgroep

De bewoners en de ondernemers in het Wallengebied. 

Aanpak

Eens in de twee weken voeren buurtbewoners en ondernemers, in samenwerking met de politie en de gemeente (of het stadsdeel), een veiligheidsschouw uit. Dit gebeurt op verschillende tijdstippen, via een aantal vastgestelde routes de buurt. De bevindingen worden op een speciaal daarvoor ontworpen schouwformulier geregistreerd. Na de schouwronde komt de schouwgroep bijeen en geven zij op basis van hun bevindingen de diverse plekken een kleur.

Groen is goed, geel is beperkte overlast, oranje is duidelijk aanwezige overlast, rood is ernstige overlast en paars is excessieve overlast. De verantwoordelijke organisaties (stadsdeel, politie, justitie, zorg, woningbouwverenigingen) nemen op basis van de schouw gerichte maatregelen. Veiligheidsschouw in Kleur is een variant op 'Drugs in Kleur' dat Rotterdam inzette om drugsoverlast in kaart te brengen.

Uitvoerende organisatie(s)

  • Bewoners en ondernemers (deelname veiligheidsschouwen)
  • Politie (handhaving)
  • Stadsdeel Amsterdam-Centrum (projectleiding)

Werkzame elementen

De beleving van de buurtbewoner staat centraal. Dat wat hij of zij als onveilig ervaart, wordt meegenomen en krijgt vervolgens een 'kleur'. Met deze input pakt de gemeente de probleemgebieden integraal aan waarbij het probleem, zoals gedefinieerd door de buurtbewoner, centraal staat. De kracht van de veiligheidsschouw in kleur zit hem vooral ook in het bekijken van eenzelfde probleem uit verschillende invalshoeken.

Evaluatie

In een studie naar burgerparticipatieprojecten is de Veiligheidsschouw in Kleur (Wallengebied) geëvalueerd (B. v. Caem, 2008). Hieruit blijkt dat:

  • Er sprake is van een goede informatie uitwisseling.
  • De terugkoppeling naar overige bewoners niet sterk is.
  • De inzet van het stadsdeel is niet altijd effectief.
  • De acties van de politie naar aanleiding van geconstateerde probleemgebieden zijn te veel ad hoc. 

Het precieze effect op de veiligheidsbeleving is nog niet onderzocht. Voldoet het aan de voorwaarden van een goede informatie uitwisseling, een juiste terugkoppeling en daadwerkelijke acties vanuit de gemeente en de politie, dan kan men redelijkerwijs aannemen dat het een gunstig effect heeft op de veiligheidsbeleving. Als onveilig ervaren plaatsen worden daadwerkelijk opgepakt.

Beschikbaar materiaal / links