Product toegevoegd aan winkelmand

Veiligheidsbeleving

Veiligheidseffectrapportage

De Veiligheidseffectrapportage (VER) maakt de veiligheidsrisico’s van ruimtelijke plannen en bouwplannen inzichtelijk. Nog voor de daadwerkelijke bouw begint, worden mogelijke risico’s in beeld gebracht en veiligheidsmaatregelen voorgesteld.

Doel

Bouwprojecten zo veilig mogelijk maken voor gebruikers. Of het nu gaat om een treinstation, een Vinexlocatie of een megabioscoop.

Doelgroep

De VER richt zich vooral op het samenwerkingsproces tussen de verschillende partners zoals: gemeente, projectontwikkelaars, politie, brandweer en zorg.

Aanpak

Met de Veiligheidseffectrapportage wordt een gestructureerd en transparant proces doorlopen. Nog voor de daadwerkelijke bouw begint, worden mogelijke risico’s in beeld gebracht en veiligheidsmaatregelen voorgesteld.

De VER is een integraal veiligheidsinstrument. Dat betekent dat alle vormen van veiligheid aan bod kunnen komen zoals: criminaliteit, hinder, overlast, verloedering, onveiligheidsgevoelens, brand, giftige stoffen, explosies, openbare orde, natuurgeweld en verkeersveiligheid.

De VER bestaat uit zeven modules, die zijn uitgewerkt in het stappenplan VER

 • Onderbouwing
 • Intentie
 • Analyse
 • Alternatieven
 • Maatregelen
 • Implementatie
 • Beheerplan

Uitvoerende organisatie(s)

De gemeente heeft meestal de regie. Andere betrokken partijen zijn politie, brandweer, GHOR, projectontwikkelaars, vertegenwoordigers van bewoners en ondernemers, corporaties, provincie en ontwerpers (landschapsarchitect, stedenbouwkundige, architect). Ook kunnen organisaties als de Fietsersbond, Stichting gehandicapten overleg, Rijkswaterstaat, Waterschap en vertegenwoordigers openbaar vervoersorganisaties betrokken worden.

Werkzame elementen

 • Het is een integraal veiligheidsinstrument.
 • De VER beperkt zich niet tot een eenmalige activiteit, de uitvoering loopt mee gedurende het gehele plan.
 • Bij ieder project kan de VER worden gebruikt. De methode is flexibel: afhankelijk van de situatie kan men kiezen welke vormen van veiligheid mee te nemen.

Evaluatie

In 2009 heeft het CCV onderzoek laten uitvoeren naar de (proces)effecten van de VER. Dit onderzoek maakt inzichtelijk welke voordelen het werken met de VER de bouwprojecten heeft opgeleverd. Conclusies hieruit zijn:

 • Nadenken over fysieke inrichting en integraliteit doet ertoe. Het maakt de samenhang inzichtelijk en voorkomt ontwerpfouten en daarmee samenhangende hogere beheerkosten.
 • De VER hoeft niet altijd specifieke richtlijnen in zich te hebben. Andere instrumenten zoals het Bouwbesluit ondervangen ook al veiligheidsaspecten en voorkomen beheerkosten achteraf.
 • Een beter lopend planproces bespaart kosten, ook in het beheer.

Voor het onderzoek zijn medewerkers van 10 VER-projecten en van 10 vergelijkbare niet VER-projecten geïnterviewd.

Beschikbaar materiaal / links