Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving

Veiligheidsbeleving Tilburg

In opdracht van de gemeente Tilburg heeft onderzoeks- en adviesbureau Intraval onderzocht welke factoren bijdragen aan de veiligheidsbeleving in twaalf gebieden van de gemeente Tilburg in de 11 Tilburgse aandachtswijken.

Doel

Het doel van dit onderzoek was om nieuwe en betere inzichten te verkrijgen in de oorzaken en achtergronden van de onveiligheidsgevoelens in deze wijken. Ook wil de gemeente te weten komen welke factoren de mate van onveiligheidsgevoelens verklaren. Deze inzichten kunnen vervolgens leiden tot het aanbevelen van beleidskaders waarbinnen veiligheidsbeleving te verbeteren is.

Doelgroep

De bewoners van de gemeente Tilburg in de 11 aandachtswijken.

Aanpak

In 2011 verrichtte een onderzoeksbureau in opdracht van de gemeente Tilburg al een onderzoek naar de onveiligheidsgevoelens in de wijk 'de Besterd'. De gemeente Tilburg concludeerde uit dit onderzoek dat er inzicht is in de oorzaken/verklaringen van het gedrag van mensen en de beleving van veiligheid door burgers persoonlijk te bevragen.

In dit nieuwe onderzoek zijn 958 bewoners in 12 gebieden van de gemeente Tilburg geënquêteerd. Met statistische analyses zijn hierna de factoren die bijdragen aan de onveiligheidsgevoelens inzichtelijk gemaakt. Daarnaast zijn er 50 aanvullende interviews gehouden met bewoners.

Uitvoerende organisatie(s)

Onderzoeksbureau Intravel in opdracht van de gemeente Tilburg.

Werkzame elementen

De analysefase is essentieel om inzicht te krijgen in de onveiligheidsgevoelens van bewoners. Dit is van belang want soms is er geen sprake van een problematische onveiligheidsbeleving. Actief beleid voeren zou dan juist een ongewenst effect kunnen hebben. Inzichten uit de analyse bieden beleidskaders om de subjectieve veiligheid, waar nodig, te verbeteren.

In het onderzoek onder de 11 aandachtswijken in Tilburg noemen de bewoners die zich wel eens onveilig voelen in hun eigen straat, acht oorzaken voor hun onveiligheidsgevoelens. In volgorde van belangrijkheid:

 1. Criminaliteit op straat
 2. Aanwezigheid van ongewenste personen
 3. Het hangen van jeugd
 4. Aanwezigheid drugsdealers en drugsgebruikers
 5. Overlast van medebewoners
 6. Verkeer- en parkeeroverlast
 7. Geluidsoverlast van o.a. uitgaanspubliek
 8. Fysieke omgeving, donker en slecht verlichte plekken

Daarnaast geeft het rapport enkele concrete aanbevelingen om de onveiligheidsgevoelens te verminderen:

 • Intensieve aanpak van de 'hot spots' in Tilburg: helder afgebakende gebieden die beperkt van omvang zijn en waar de problematiek die de onveiligheid in de hand werkt is geconcentreerd.
 • Biedt hulpverlening aan multiprobleemgezinnen en overlastgevende personen. 
 • Voorkom concentratie van overlastveroorzakers en criminelen.
 • Verbeter het vertrouwen in veiligheidsinstanties.
 • Zorgen voor blijvende aandacht van bestuurders en professionals. 

Evaluatie

De resultaten uit het onderzoek geven input voor veiligheidsprofessionals om te evalueren op het huidige veiligheidsbeleid. 

Beschikbaar materiaal / links