Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving

SMS Alert 'Onze Molenwijk' Amsterdam-Noord

Nederland kent vanuit de overheid een aantal initiatieven die met SMS-alert werken. SMS-alert in de Molenwijk (Amsterdam-Noord) werkt andersom. Burgers organiseren en beheren SMS-alert zelf en waarschuwen de politie wanneer ze die nodig hebben.

Een grote groep bewoners uit de Molenwijk hebben zich, met een aantal aangeschoven instanties, verenigd in een groep 'Onze (Molen) wijk'. Aanleiding hiervoor was een aantal incidenten en het gevoel dat de kwaliteit van de woon- en leefklimaat in de Molenwijk dreigt af te nemen. De groep wil gezamenlijk optrekken om het woon- en leefklimaat in de wijk vast te houden en te verbeteren.

Doel

Overlast en criminaliteit een halt toe te roepen en het versterken van sociale cohesie door betrokkenheid, activatie en participatie van bewoners. Dit wordt bereikt door middel van SMS berichten waarin ‘issues’ in de wijk aan elkaar gedeeld worden.

Doelgroep

De buurtbewoners

Aanpak

De Molenwijk in Amsterdam-Noord is een wijk vergelijkbaar als de Bijlmer, ruim opgezet en met veel hoge flatgebouwen. Er was sprake van verloedering, overlast en een toename van criminaliteit. Dit ging ten koste van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk en de gevoelens van onveiligheid onder de bewoners. Twee burgers namen het initiatief voor het mobiliseren van buurtbewoners om elkaar te SMS-en bij situaties die niet duidelijk genoeg zijn om direct de politie in te schakelen. Buurtbewoners die aangemeld zijn bij de groep 'Onze Molenwijk' krijgen zo’n SMS-Alert.

Het werkt als volgt: ziet een van de deelnemers iets verdachts in de wijk dan worden de overige deelnemers gewaarschuwd via een centrale SMS. Deze SMS activeert iedereen en vaak wordt ook contact opgenomen met de politie. Als het nodig is gaan deelnemers de straat op om slachtoffers te steunen. Daarnaast overlegt de groep regelmatig over incidenten in de wijk met betrokken professionals. Vanuit dit overleg worden diverse andere activiteiten ontwikkeld om de wijk leefbaar en veilig te maken. De SMS-alert is helemaal zelf door de bewoners georganiseerd zonder enige subsidie. De bewoners betalen de geringe kosten van de Sms'jes zelf.

Uitvoerende organisatie(s)

 • De buurtbewoners onderling
 • Politie
 • Woningcorporatie Alliantie en Eigen Haard
 • Stadsdeel Amsterdam-Noord
 • Beveiligingsinstanties en straatcoaches

Werkzame elementen

 • SMS-Alert Molenwijk zet aan tot burgerparticipatie. Buurtbewoners zijn er zelf mee begonnen. Deelnemers, allemaal buurtbewoners, worden ingezet om in geval van overlast, criminaliteit en andere onveilige situaties elkaar te waarschuwen of te helpen. Deelnemers hebben de regie, zij bepalen wat de prioriteit krijgt.
 • Door het delen van overlast, criminaliteit en andere onveilige situaties met elkaar (en de politie) leren deelnemers elkaar kennen. Verondersteld wordt dat ze zich meer betrokken voelen bij de wijk, hetgeen de sociale cohesie versterkt.
 • Geeft duidelijkheid aan de burger over wat te doen bij situaties in de wijk waar de politie niet direct bij nodig is, of waar de politie juist wel nodig is.

Evaluatie

Er zijn geen effect- of procesevaluaties bekend van SMS-Alert Molenwijk. Bewoners geven echter aan dat ze een duidelijke verbetering in de wijk zien en zich in de wijk prettiger voelen. De woningbouwvereniging meldt dat het aantal reparaties als gevolg van vandalisme en vernieling overduidelijk is afgenomen. Het is echter niet duidelijk of dit een direct gevolg is van SMS-Alert Molenwijk.

Actieve participatie van bewoners leidde ertoe dat de politie meerdere verdachten kon aanhouden. Bewoners hebben het idee dat zij daadwerkelijk het verschil kunnen maken in hun eigen wijk en voelen zich daarbij veiliger.

SMS-Alert Molenwijk heeft een aantal prijzen gewonnen:

 • Theo Fransman medaille in 2013
 • De Hein Roethofprijs in 2012
 • De Zilveren Pluim Politie in 2011

Beschikbaar materiaal / links