Product toegevoegd aan winkelmand

Veiligheidsbeleving

Skaeve huse

Skaeve Huse, vrij vertaald vanuit het Deens: 'rare huizen', zijn woningen bedoeld voor personen die voor zware overlast in de omgeving zorgen. Dit zijn veelal moeilijk te huisvesten drank- of drugsverslaafden. Door hen te huisvesten in Skaeve Huse wordt de overlast een halt toegeroepen. Het gaat bij Skaeve Huse om aparte huisvesting in simpele, vrijstaande containerwoningen. De gemeenten Amsterdam, Kampen, Maastricht, Tilburg en Utrecht maken reeds gebruik van Skaeve Huse.

Doel

Het reduceren van de overlast door de overlastgevers een woning aan te bieden die buiten de reguliere wijk valt.

Doelgroep

Er worden drie doelgroepen benoemd:

  • Gevallen van huisuitzetting wegens extreme overlast
  • Chronische zorgcliënten die niet in een groep passen
  • Buitenslapers, zorgwekkende zorgmijders

Aanpak

Personen die voor extreme overlast zorgen in een reguliere wijk krijgen de mogelijkheid om te wonen in een Skaeve Huse. Een Skaeve Huse is een eenpersoons containerwoning (c.a. 30 tot 50m²) die op ongeveer honderd meter afstand staan van de reguliere wijk. De woningen beschikken over eigen sanitair en keuken en zijn makkelijk schoon te houden. Ze gaan meestal gepaard met een visuele afscheiding, waardoor er geen sprake zou moeten zijn van overlast in de nabijgelegen wijk. Een daarvoor aangestelde sociaal beheerder houdt dagelijks contact met de bewoners van de Skaeve Huse en biedt hen hulp waar nodig. Bewoners van Skaeve Huse beloven ten slotte in een huurcontract geen agressief gedrag te vertonen.

Uitvoerende organisatie(s)

  • Verslavingszorg
  • Woningcorporatie
  • GGZ, GGD, 
  • Leger des Heils, 
  • Gemeente
  • Politie

Werkzame elementen

Skaeve Huse biedt personen die moeilijk te plaatsen zijn in een reguliere wijk de mogelijkheid om toch zelfstandig te wonen. Dat de betreffende personen niet meer in de bewuste wijk wonen zou de overlast uit die wijk moeten wegnemen. Hiermee kunnen onveiligheidsgevoelens, die het gevolg waren van de overlastgevende personen, afnemen. Dit is echter (nog) niet aangetoond in onderzoek. 

Evaluatie

De Skaeve Huse projecten in de gemeenten Amsterdam, Kampen, Maastricht, Tilburg en Arnhem zijn geëvalueerd door Platform 31 (voorheen SEV). Uit deze evaluaties bleek onder andere dat de Skaeve Huse zelf niet voor belangrijke overlast. Bewoners van Skaeve Huse zijn over het algemeen tevreden over hun woonsituatie. Hulpverleners vinden Skaeve Huse een goede aanvulling op het reguliere aanbod. Corporaties en gemeenten zien Skaeve Huse als een bruikbare last-resort oplossing.

Knelpunten liggen onder andere bij de bestemmingsplannen. Gemeenten kunnen Skaeve Huse als waardeverlies van grond interpreteren. Daarnaast is het van belang om te communiceren met de wijkbewoners uit de omgeving van de geplande Skaeve Huse, vanwege de vrees voor overlast.

Er zijn ook andere kritische geluiden. Je moet mensen niet uit de samenleving verbannen. Bewoners van Skaeve Huse worden niet worden geholpen bij het terugkeren in de maatschappij. Er zijn zorgen over veiligheid van kinderen. Tenslotte verwachten bedrijven dat Skaeve Huse in hun omgeving een negatieve invloed hebben op hun representativiteit.

Beschikbaar materiaal / links

Skaeve Huse naar Utrecht