Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving

Samen Meer HeterDAADkracht

Het pilotproject Samen Meer HeterDAADkracht bevordert participatie van burgers en ondernemers bij veiligheid en richt zich op het realiseren van een vitale coalitie van politie, gemeenten, ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners. Eigen verantwoordelijkheid is daarbij essentieel. De aanpak motiveert ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners het sociale toezicht in het gebied te vergroten en delicten onmiddellijk te melden bij de politie, die daar snel en zichtbaar op reageert.

De jury van de Hein Roethofprijs nomineerde dit project in 2012 als een van de vijf projecten die bijdragen aan het voorkomen van criminaliteit of het bevorderen van sociale veiligheid.

Doel

Hoofddoel van de aanpak is met alle partijen het winkelcentrum De Leyweg veiliger, leefbaarder en aantrekkelijker te maken. Onder meer door in nauwe samenwerking daders van criminaliteit op heterdaad aan te houden. Uiteindelijk wil men het winkelcentrum afpakken van overlastgevers en notoire criminelen en dit teruggeven aan eigenaren, ondernemers, bewoners en winkelend publiek.

Doelgroep

Ondernemers en winkelend publiek.

Aanpak

Het belangrijkste ingrediënt van de aanpak Samen Meer HeterDAADkracht is het vergroten van het aantal alerte ogen in het gebied. Bij het winkelcentrum De Leyweg wordt door verschillende partijen en organisaties toezicht gehouden. Dit vergroot het aantal waarnemingen. Het toezicht vindt plaats op verschillende niveaus: in de winkel, rondom de winkel en in de omgeving van het winkelcentrum.

De volgende maatregelen zijn in gang gezet:

 • De politie van Bureau Zuiderpark heeft een speciale wijkagent aangesteld voor winkelcentrum De Leyweg.
 • Inzet van toezichthoudende vrijwilligers vanuit de politie.
 • Een biker van de politie is ingezet.
 • Inzet van gemeentelijk cameratoezicht.
 • De veiligheidsnieuwsbrief: samen met het vastgoedmanagement van winkelcentrum De Leyweg stelt de gemeente Den Haag een veiligheidsnieuwsbrief op. Deze wordt maandelijks verspreid onder de ondernemers.
 • Politie-adviezen: De politie informeert ondernemers en marktkraamhouders over de werkwijze van notoire criminelen in het gebied (zoals zakkenrollers) en koppelt informatie over concrete incidenten of aangiften aan hen terug.
 • KVO-plus traject: De gemeente heeft het initiatief genomen voor de start van een KVO-plustraject bij winkelcentrum De Leyweg.
 • Publiekscampagnes: De gemeente zette samen met de politie campagnes op om het winkelend publiek bewust te maken van de aanwezigheid van zakkenrollers en fietsendieven.
 • Inzet van particuliere beveiliging.
 • Deelname aan Burgernet.
 • Donkere Dagen Offensief: et gebied rond De Leyweg is eind 2011 door de gemeente aangewezen als plek die in aanmerking komt voor het Donkere Dagen Offensief.

Uitvoerende organisatie(s)

Politie, gemeente Den Haag, het Centrum voo Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), vastgoedbeheerders- en eigenaren en de ondernemingsvereniging De Leyweg.

Werkzame elementen

Ondernemers, bewoners en professionals gaan actief aan de slag met het vergroten van het toezicht. Er zijn meer ogen in het gebied en de sociale controle neemt toe. Daardoor neemt het aantal meldingen van veelvoorkomende delicten toe, evenals het aantal aanhoudingen op heterdaad.

Evaluatie

Meer HeterDAADkracht blijkt bijzonder effectief. Het aantal meldingen van ondernemers en  heterdaadaanhoudingen door politie en beveiligers steeg eerst fors en daalde vervolgens weer. De daling komt volgens ondernemers en politie doordat criminelen en overlastgevende jongeren het winkelcentrum mijden sinds duidelijk is dat hun gedrag niet meer wordt getolereerd. De meeste winkels zijn weer open op de koopavond. Het centrum trekt meer, en ook nieuw, publiek en de leegstand neemt af. Het vertrouwen in politie en gemeente nam toe en driekwart van de ondernemers vindt dat de veiligheidssituatie is verbeterd.