Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving

Rolmodellen Escamp (Den Haag)

In het stadsdeel Escamp in Den Haag heeft de politie uit een uitgebreid en informeel netwerk van jongeren en oudere vrijwilligers geworven (de 'Rolmodellen') die samen met politie toezicht houden op overlastlocaties tijdens evenementen. De rolmodellen spreken jongeren die problemen veroorzaken op een informele manier aan.

De rolmodellen zijn vaak geen onbekenden, omdat ze uit dezelfde wijk komen als de jongeren en vaak iets met elkaar gemeen hebben. Hierdoor worden de rolmodellen snel geaccepteerd. Veel overlast wordt nu voorkomen, omdat de jongeren weten dat buurtgenoten op hen letten

Doel

Verminderen van (jongeren)overlast in het Haagse stadsdeel Escamp en het daarmee creëren van een prettiger en veiliger leefklimaat.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit multi-etnisch samengestelde en polariserende groepen jongeren waaronder veel van Marokkaanse afkomst, in leeftijden van 12 tot 30 jaar en ouder. De groepen verzamelen zich op bepaalde locaties in de wijk en veroorzaken overlast en vernielingen.

Aanpak

De rolmodellen houden ‘s nachts toezicht op risicolocaties onder begeleiding van politie; via portofoons worden instructies gegeven. Jongeren en hun achterban worden tijdens de nacht actief opgezocht en aangesproken door de rolmodellen. Daarnaast worden activiteiten georganiseerd op oudejaarsdag- en avond zoals een (zaal) voetbaltoernooi, paintballen, kickboxles, gezamenlijke maaltijden en wedstrijden.

Uitvoerende organisatie(s)

Politie (bureau Berensteinlaan) in samenwerking met het stadsdeel Escamp, wooncorporaties, jongerenwerk, sportverenigingen, moskeebesturen en individuele wijkbewoners.

Werkzame elementen

  • De rolmodellen genieten aanzien en gezag binnen de groepen overlastgevers. Hierdoor zijn zij in staat zijn criminaliteit te voorkomen, tegen te houden en/of terug te dringen.
  • Politie en overige professionele partners hebben makkelijker ‘ingang’ naar de voorheen niet bereikbare bewoners in de wijk. Deze bewoners zijn aanspreekbaar geworden en er zijn inmiddels belangrijke vorderingen gemaakt in het ombuigen van negatieve gevoelens naar positieve gevoelens en ontwikkelingen.

Evaluatie

Al sinds de start in 2008 is er veel minder overlast tijdens oud & nieuw. Dit scheelt de gemeente tonnen aan schade. Het project heeft in 2010 de Hein Roethofprijs gewonnen vanwege ’de tastbare resultaten, het brede samenwerkingsverband, het succesvol creëren van burgerschap, de passiviteit die is omgezet in activiteit en de toepasbaarheid elders’. Er is niet onderzocht welk effect deze aanpak op de veiligheidsbeleving heeft gehad.

Beschikbaar materiaal / links