Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen, buurten en wijken. Woningen met het PKVW hebben tot 90 procent minder kans op een geslaagde inbraak.

Doel

Een veilig huis in een veilige wijk, een veilig gevoel.

Doelgroep

Bewoners, woningcorporaties, gemeentes en projectontwikkelaars.

Aanpak

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen werkt preventief tegen woninginbraak en - overvallen, overlast, vandalisme en criminaliteit op straat. Hoe? Door eisen te stellen aan het ontwerp van de woonomgeving (wijk en buurt), het wooncomplex en de individuele woning. Het keurmerk stelt ook andere eisen, gericht op voorzieningen (bijvoorbeeld verlichting en begroeiing) of een beheerplan.

Het keurmerk maak onderscheid tussen bestaande bouw en nieuwbouw. Bij nieuwbouw richt het keurmerk zich op de gehele woonomgeving. Een wijk, een woongebouw of een rij huizen wordt gecertificeerd. De sociale veiligheid staat hierbij voorop. Daarnaast is er aandacht voor inbraakpreventie.

Bij bestaande bouw is inbraakwerendheid het uitgangspunt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie deelcertificaten (woning, complex en omgeving). Wanneer de drie certificaten zijn behaald, krijgt het project het certificaat Veilige Wijk.

Uitvoerende organisatie(s)

Bewoners, woningcorporaties, gemeentes, projectontwikkelaars, certificatie-instellingen, inspectie-instellingen, PKVW-erkende bedrijven, adviesbureaus, architecten, stedenbouwkundigen, ontwerpers openbare ruimte.

Werkzame elementen

Waar het PKVW wordt toegepast, neemt het inbraakrisico sterk af en neemt de veiligheidsbeleving van bewoners sterk toe. In woningen met het Politiekeurmerk is de kans op een inbraak door een gelegenheidsinbreker namelijk twee keer zo klein. Het hebben van een keurmerk maakt gemeenten aantrekkelijker als woonplaats. Ook andere vormen van criminaliteit, zoals woningovervallen en vandalisme in de woonomgeving, nemen af.

Evaluatie

Uit het onderzoek ‘Een veilige wijk, een veilig gevoel?’ blijkt dat PKVW-wijken zich positief onderscheiden van wijken zonder het keurmerk voor wat betreft veiligheidsgevoel van bewoners en veiligheidsaspecten zoals sociale cohesie, (fysieke) overlast, verloedering en waardering voor het functioneren van politie en gemeente.

Beschikbaar materiaal / links

Film Veilige Wonen in een beste PKVW-wijk