Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving

Pinpointcommunicatie

Communiceren over de aanpak van onveiligheid kan twee kanten op werken voor de veiligheidsbeleving. Het kan enerzijds gevoelens van onveiligheid aanwakkeren. Anderzijds kan het de bewustwording en alertheid vergroten. Communiceren luistert dus erg nauw. De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal gebruiken de zogenaamde pinpointcommunicatie na het ontruimen van een hennepkwekerij en geven daarmee gehoor aan bovenstaand spanningsveld. 

Doel

Met deze aanpak willen gemeente en politie voorkomen dat bewoners, die geen weet van het probleem hebben, ongerust worden. Daarnaast willen ze bewoners, die het probleem wel beseffen, gerust stellen. Hiermee kiezen gemeente en politie voor maatwerk in hun communicatiestrategie, in plaats van een breed en ongedifferentieerd mediaoffensief.

Doelgroep

De bewoners in de directe omgeving van een opgedoekte hennepkwekerij.

Aanpak

Het idee achter pinpointcommunicatie is dat er geen media-aandacht wordt gegenereerd over specifieke ruimacties. Alleen bewoners die binnen een kleine straal van het ruimpand wonen, ontvangen na de ruimactie een brief van de gemeente met informatie over de inval. De selectie van bewoners binnen het ‘pinpointgebied’ verschilt per situatie. Bij het selecteren van het gebied (op de kaart) oordelen gemeente en politie welke bewoners potentieel iets van de ruimactie meegekregen kunnen hebben. In veel gevallen betreft het enkele bewoners links en rechts van het ontruimde pand. Op deze wijze worden alleen de directe bewoners geïnformeerd. Dit kan het aanwakkeren van onveiligheidsgevoelens tot een minimum beperken.

Uitvoerende organisatie(s)

Gemeente en politie

Werkzame elementen

Het beperken van de communicatie tot de bewoners die zich in de directe omgeving van een probleemgebied bevinden, maakt dat er minder snel een stigma wordt geplaatst op een wijk. Niet iedereen heeft immers weet van wat er zich heeft afgespeeld. Hierdoor bereik je alleen de inwoners met probleembesef. De inwoners zonder probleembesef worden buiten beschouwing gelaten. Dit voorkomt onnodige onrust. 

Evaluatie

Het CCV heeft de pinpointcommunicatiestrategie geëvalueerd in een exploratief onderzoek naar een concrete casus in Bergen op Zoom en Roosendaal. 

  • Het lijkt er op dat het informeren van de bewoners leidt tot een toegenomen risicoperceptie, maar ook tot een toename van de onveiligheidsgevoelens. Het doel van communicatie is hierin belangrijk.
  • De adressen waarnaar de communicatie uitgaat, ervaren een toegenomen vertrouwen in de lokale gemeente. Dit kan worden verklaard doordat zij behoefte aan informatie hebben, die door de gemeente direct wordt beantwoord met een informatiebrief.

Er is goede reden aan te nemen dat de pinpointmethodiek werkt. Hierbij is wel de kanttekening te plaatsen dat bewoners aangaven dat de brief lastig te begrijpen was. Een persoonlijke benadering zou wellicht een nog beter effect hebben gehad.

Beschikbaar materiaal / links