Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving

Openbare Orde Teams (OOT)

De Openbare Orde Teams (OOT’s) zijn politieteams die (dreigende) escalaties snel en met beproefde procedures in de kiem moeten smoren. De inzet is vooral gericht op handhaving van de openbare orde tijdens de horecanachten en andere grootschalige evenementen. De essentie van het OOT is om op een (pro)actieve en zichtbare wijze ordeproblemen te voorkomen en snel in te grijpen door eenduidig, professioneel en in teamverband optreden.

Doel

Met het OOT wil men de volgende doelen bereiken:

 • Minder geweld tegen de politie in het uitgaansleven en bij grootschalige evenementen.
 • Minder geweld tegen medewerkers met een publieke taak en ondernemers in het uitgaansleven.
 • Minder geweld in het uitgaansleven in het algemeen.
 • Veiligheidsgevoelens van politie, ondernemers en uitgaanspubliek verbeteren.

Doelgroep

 • Uitgaanspubliek in het algemeen.
 • Notoire overlast- en geweldplegers.
 • Uitgaanspubliek dat onder invloed is.
 • Uitgaanspubliek dat uitdagend gedrag naar politie vertoont
 • Uitgaanspubliek dat zich agressief en gewelddadig gedraagt naar politie en andere publieke functionarissen.

Aanpak

Het OOT is een zwaardere aanpak, vanwege de investering in tijd, geld en personeel. De fasering van deze aanpak is als volgt:

 1. Besluitvorming over oprichting OOT.
 2. Werving van personeel en formeren van het OOT.
 3. Opleiding van personeel.
 4. Uitrusting realiseren.
 5. Inzetten van het OOT op uitgaansavonden en evenementen.
 6. Evaluatie.
 7. Borging van het OOT in het reguliere beleid.

Aandachtspunten

 • Beschikbaarheid personeel: deelname aan het OOT is vrijwillig, mensen moeten zich er dus vrij voor willen maken. Bovendien moeten zij ervaring hebben met werken in het uitgaansleven.
 • De werkwijze van het OOT moet aangeleerd en geïncorporeerd worden door de politie, het moet een gewoonte worden. Dit vraagt veel oefening en tijd.

Uitvoerende organisatie(s)

De politie ontwikkelt en voert uit. Gemeente en zorginstanties zorgen voor nevenmaatregelen die het OOT tot een succes maken.

Werkzame elementen

Vaste teambezetting: volgens de politie zijn de vaste teambezetting en de consequente werkwijze de kracht van het OOT. De aanpak werkt doordat er eenduidig leiderschap is. De taakverdeling binnen het team is duidelijk, alleen de commandant neemt besluiten. Ook zijn alle politieagenten goed uitgerust, bijvoorbeeld met een goede communicatieverbinding met collega’s via oortjes, een wapenstok etc.

Bejegening van uitgaanspubliek: er wordt eenduidig en consequent opgetreden. De groep is getraind om na een snelle situatiebeoordeling maatwerk te leveren op iedere (dreigende) situatie op basis van aangeleerde en reeds beproefde procedures.

Ervaren medewerkers en opleiding: alle politieagenten zijn speciaal opgeleid om in een OOT mee te draaien. Het in teamverband trainen en uitvoeren van standaard procedures staat centraal in de opleiding van het OOT. Op die manier leren de agenten op elkaar te vertrouwen, hierdoor staan ze steviger in hun schoenen en stralen ze zelfvertrouwen uit. Alleen politieagenten die ervaring hebben in het uitgaansleven worden toegelaten tot het OOT en de opleiding.

Evaluatie

De Rijksuniversiteit Groningen evalueerde het OOT in Groningen in 2012. De onderzoeksvraag was: welke visie en analyse ligt ten grondslag aan de politiële aanpak Openbare Orde Team in de binnenstad van Groningen, welke doelstellingen kent de aanpak, wat zijn de eerste effecten en hoe ervaren de verschillende deelnemers, ketenpartners en het uitgaanspubliek de aanpak?

Het aantal geweldsincidenten is sinds de oprichting van het OOT, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, licht afgenomen. Het aantal in behandeling genomen klachten van burgers over het politieoptreden in het uitgaansgebied is erg gedaald sinds het OOT. De veiligheidsgevoelens van het uitgaanspubliek zijn ongeveer hetzelfde als drie jaar geleden.

Het uitgaanspubliek merkt niet zo snel een verandering op in het politieoptreden. Uit de publieksenquête blijkt dat ze over het algemeen wel tevreden zijn over het politieoptreden in de binnenstad. Het personeel zelf is heel erg tevreden over deze nieuwe aanpak blijkt uit de interne enquête. Ook de horecaondernemers (op basis van 7 gesprekken) zien het OOT als een verbetering ten opzichte van de situatie zoals die hiervoor was.

Beschikbaar materiaal / links