Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving

Onderzoek veiligheidsbeleving Feijenoord

In april 2013 gaf de deelgemeente Feijenoord (Rotterdam) de buurtmanager de opdracht om onderzoek te doen naar de veiligheidsbeleving in de omgeving van de Oranjeboomstraat en station Rotterdam Zuid. Het ging daarbij om een diepteonderzoek waar de knelpunten liggen op het gebied van de beleving van veiligheid. Daarna zijn de bewoners en professionals bij elkaar gebracht in een 'straatplatform' om met concrete oplossingen te komen.

Doel

Doel was het in kaart brengen van de veiligheidsbeleving van de bewoners en daar gericht actie op ondernemen, in samenspraak van bewoners en professionals.

Doelgroep

Bewoners en professionals

Aanpak

Eind december 2012 was er een schietincident in de wijk waarbij de moskee werd betrokken. Er bleek sprake te zijn van veel onderhuidse spanningen in de buurt. Een aangestelde buurtmanager kreeg de opdracht mee om die spanningen boven water te krijgen. Als duidelijk is waar die spanning vandaan komt, kan gerichtere inzet van maatregelen plaatsvinden.

In samenwerking met de woningcorporatie worden gesprekken gevoerd met 100 huishoudens. De woningcorporatie doet hierbij navraag over technische gebreken in en aan de woning. De gemeente vraagt door over de veiligheid en leefbaarheid. De vragen uit de Veiligheidsindex - de tweejaarlijkse monitor van de gemeente Rotterdam - zijn het uitgangspunt om er verder op door te praten.
Uit de gesprekken komt een beeld dat bewoners redelijk tevreden zijn over hun buurt. Ook worden mensen bevraagd nabij station Rotterdam Zuid. Het gaat zowel om enquêtes als om een aantal diepte-interviews. Het beeld wat daaruit voortkomt is rooskleuriger dan het beeld uit de Veiligheidsindex 2012.

De sociale cohesie is verondersteld broos, met name tussen etnische groepen. Er is een gebrek aan kennis over elkaars culturen. Ga dan niet op zoek naar de verschillen, maar ga op zoek naar de overeenkomsten. Om de cohesie te versterken zijn er initiatieven ontplooid, zoals 'Feijenoord eet', waarbij etnische groepen kennismaken met elkaars eetcultuur. Recentelijk is er het nieuwe project 'Proeftuin Feijenoord', waarbij een oude wijkaccommodatie wordt omgeturnd tot Huis van de Wijk.

Uitvoerende organisatie(s)

Alacritas, buurtmanager in opdracht van de deelgemeente Feijenoord

Werkzame elementen

  • Zorg voor wederkerigheid. Neem als organisatie het voortouw, maar spreek vooraf af dat betrokkenheid (de tegenprestatie) van de bewoners wordt verwacht voor het slagen ervan. 
  • Met laagdrempelige activiteiten kom je in contact met de doelgroep en is het gemakkelijker om voorstellen te doen op het gebied van burgerparticipatie. Denk bijvoorbeeld aan buurtvaders, het 'groenteam' (groenonderhoud) en het opknappen van pleinen.
  • Stel de overeenkomsten tussen culturen centraal, in plaats van de verschillen. 
  • Ga in contact met de bewoners en professionals in plaats van zuiver af te gaan op de Veiligheidsindex. Bewoners en professionals krijgen dan de kans om de situatie toe te lichten.

Evaluatie

Uit het onderzoek verricht door de buurtmanager komt naar voren dat de wijk Feijenoord als buurt licht is gestegen volgens de Veiligheidsindex van een 5,5 in 2012 naar een 5,7 in 2014.

Opvallend was dat uit de verrichte diepte-interviews blijkt dat de tevredenheid over de buurt gemiddeld een 6,5 scoorde in plaats van de 5,7 uit de Veiligheidsindex. Hierbij gaven nagenoeg alle bewoners aan zich veilig te voelen in de wijk. Het lijkt er op dat de bewoners in gesprek positiever zijn dan via een enquête.

Ook kwam uit de interviews naar voren dat de bewoners veiligheid een primaire taak van de politie vinden en voor henzelf een mindere rol zagen. De bewoners gaven als prioriteit aan dat er moet worden ingezet op rommel op straat en overlast van buurtbewoners en rondhangende jongeren.

Naar aanleiding van het onderzoek zijn aan de hand van de Tafel van Twaalf aanbevelingen geschetst. Enkele opvallende:

  • Signaalcriminaliteit en overlast -> Aansluiting zoeken tussen verschillende culturen. Turkse, Marokkaanse en Nederlandse bewoners komen bijna niet met elkaar in contact.
  • Verloedering -> Er zijn vooruitgangen geboekt met name bij het station Rotterdam-Zuid. Aanbevolen wordt om ‘Creatief Beheer’ te koppelen aan de moskee.
  • Onbekende anderen -> Opvallend was dat veel bewoners slechts oppervlakkig contact hadden. Proeftuin Feijenoord kan een laagdrempelig inlooppunt creëren.
  • Roddel en reputatie -> De wijk heeft geen positief imago. Aanbevolen wordt om te investeren in een goede naam voor de wijk die bijdraagt aan een gezamenlijk gevoel van trots.

Beschikbaar materiaal / links