Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving

Omgaan met agressie en geweld

Om personeel in ondernemingen te leren omgaan met agressieve situaties, geweld en overvallen ontwikkelden het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en MKB-Nederland respectievelijk de trainingen 'Voorkom geweld in de winkel' en 'Het voorkomen van en omgaan met overvalsituaties'. Daarnaast ontwikkelde het Trimbos instituut, in samenwerking met het CCV, Bar Veilig. Dit was een initiatief dat horecaondernemers ondersteuning bood bij het voorkomen van en omgaan met agressie binnen de onderneming. Bar Veilig is echter niet meer in gebruik, maar kan nog wel dienen ter inspiratie.

Doel

Door de trainingen leren werknemers en ondernemers in de detailhandel, het midden- en kleinbedrijf en horecaondernemers zich beter voor te bereiden en te reageren op agressieve situaties en overvallen. Daarnaast gaat er specifieke aandacht uit naar de veilige inrichting van de (horeca)onderneming.

Doelgroep

(Horeca)Ondernemers in de detailhandel en het midden- en kleinbedrijf.

Aanpak

De trainingen zijn primair gericht op leren omgaan met geweld en agressie, winkeldiefstal of overvallen in de winkel en het voorkomen daarvan. Trainingen bestaan o.a. uit een rollenspel, preventietips en hoe om te gaan met slachtoffers.

Voorkom geweld in de winkel
In Voorkom geweld in de winkel leren cursisten uit de detailhandel hoe ze kunnen omgaan met geweld en agressie, winkeldiefstal of overvallen in de winkel. Maar vooral ook hoe dit te voorkomen. De training werkt met rollenspellen: een professionele acteur speelt een agressieve of gewelddadige klant, de cursist moet daarop reageren.

Het voorkomen van en omgaan met overvalsituaties
De training voor het midden- en kleinbedrijf gaat in op de achtergronden van overvallen en preventieve maatregelen. Hoe te handelen na een overval komt ook aan bod, evenals de opvang van slachtoffers (werknemers en klanten).

Bar veilig
Bar Veilig bestaat uit een checklist waarmee de inrichting van de horeca en het bedrijfsbeleid (alcoholbeleid) geëvalueerd kan worden. De checklist biedt ook adviezen voor verbetering. Daarnaast was er een eenmalige cursus voor horecapersoneel over gedragsbeïnvloeding (omgaan met agressie). Horecapersoneel werd bijgebracht hoe te reageren op beginnend agressief gedrag bij een gast om verdere escalatie te voorkomen.

Uitvoerende organisatie(s)

Voorkom geweld in de winkel

  • De ondernemer
  • Het CCV (voorheen Hoofdbedrijfschap Detailhandel)

Het voorkomen van en omgaan met overvalsituaties

  • De ondernemer
  • Midden- en kleinbedrijf (MKB)

Bar Veilig

  • Trimbos instituut
  • Het CCV
  • De horecaondernemer

Werkzame elementen

Agressie en geweld geven ondernemers en het personeel een gevoel van onveiligheid. Na bijvoorbeeld een overval is de voorheen ‘veilige’ werkplek nooit meer hetzelfde. Trainingen kunnen helpen bij het voorbereiden op en het voorkomen van ongewenste situaties zoals agressie, geweld en overvallen. Het beïnvloedt eventuele onveiligheidsgevoelens van personeel positief als men weet hoe te handelen in bedreigende situaties.

Evaluatie

Voorkom geweld in de winkel
Er is geen proces- of effectevaluatie beschikbaar.

Het voorkomen van en omgaan met overvalsituaties
Volgens MKB-Nederland heeft onderzoek aangetoond dat het volgen van een overvaltraining effectief is op drie gebieden:

  • Preventief: men is zich bewust van het risico en is meer alert.
  • Tijdens een overval: men weet wat wel en juist niet te doen.
  • Na een overval: de verwerking van een hevig incident blijkt beter te verlopen bij medewerkers die van te voren een training hebben gevolgd.

Bar Veilig
Er is geen proces- of effectevaluatie beschikbaar.

Beschikbaar materiaal / links