Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving

Nazorg aan slachtoffers van bedrijfs- of woningoverval

Een overval heeft grote impact op de slachtoffers. Het is zowel in het belang van de onderneming, de werknemer als de bewoner dat hij/zij goed wordt opgevangen. Er zijn diverse landelijke, regionale en lokale initiatieven die slachtoffers ondersteuning bieden na een overval.

Denk hierbij aan: een bezoek door een speciaal team na een overval voor ondersteuning, advies over preventie en omgaan met een overval, subsidieregelingen en hulp bij praktische zaken (zoals verzekeringen). Ook de omgeving van de overvallocatie wordt bij de advisering betrokken.

Doel

De nazorg is gericht op ondernemers en burgers die het slachtoffer zijn van een bedrijfs- of woningoverval.

Doelgroep

Ondernemers en burgers

Aanpak

Bij de aanpak van overvallen en de nazorg aan slachtoffers van een overval zijn diverse partijen betrokken, waaronder gemeente, ondernemers, Openbaar Ministerie (OM), politie, woningcorporaties en Slachtofferhulp Nederland. Meer gedetailleerde informatie over het organiseren van nazorg is te vinden in het stappenplan van het CCV.

Voorbeelden

  • In de regio Amsterdam-Amstelland krijgt elke ondernemer na een overval bezoek van de coördinator veilig ondernemen van het stadsdeel of de gemeente. De ondernemer krijgt een veiligheidsscan aangeboden en ondernemers in de buurt worden geïnformeerd over maatregelen.
  • Zorgplan overvallen Haarlemmermeer: het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) Kennemerland investeert niet alleen in de opsporing van overvallers, maar ook in de nazorg na een overval. Het RPC werkt hierbij nauw samen met de gemeente en de Kamer van Koophandel.
  • Zie voor meer informatie ook het Nazorg slachtoffers overvallen elders op deze website en Slachtofferhulp Nederland.

Werkzame elementen

Neem bij het afleggen van een eerste bezoek vanuit de gemeente aan het slachtoffer de volgende overwegingen mee:

  • Let op de timing van het bezoek na de overval. De politie moet een onbelemmerde start kunnen maken met het opsporingsonderzoek. Ook is het goed als de eerste heftige emoties al wat gezakt zijn.
  • Bij veel overvallen is het niet noodzakelijk dat de burgemeester zelf, namens de gemeente, het eerste bezoek aflegt aan het slachtoffer. Dit kan hij/zij overlaten aan een ambtelijke vertegenwoordiger of de coördinator/contactpersoon nazorg. U kunt de afweging maken dat alleen bij een ernstige overval de burgemeester het slachtoffer bezoekt. Natuurlijk hangt het ook van de persoonlijke stijl van de burgemeester af of hij/zij het slachtoffer bezoekt.
  • Bij dit eerste bezoek gaat het vooral om tonen van empathie en het wijzen op de mogelijkheden voor hulp. Geef het slachtoffer een 'VIP-benadering'.
  • Vanwege het bestuurlijke karakter van dit bezoek is het beter wanneer er geen politie aanwezig is bij dit bezoek. Is die er wel dan is de kans groot dat het accent meer op het strafrechtelijke komt te liggen, hetgeen niet het doel is van het bezoek vanuit de gemeente.

Evaluatie

Niet bekend

Beschikbaar materiaal / links

Organisatie van nazorg aan slachtoffers van een overval