Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving

Nachtelijk wijkpreventieteam Zoetermeer

Zoetermeer draaide drie jaar een pilot met een beveiliger en een buitengewone opsporingsambtenaar (BOA) die in de nachtelijke uren surveilleerde in de stad. Op basis van vragen en signalen van bewoners zijn op deze manier problemen met leefbaarheid en overlast in een aantal wijken aangepakt. Het project stopte op 31 januari 2014. Uit onderzoek bleek dat het aantal overlastmeldingen erg laag was.

Doel

Het aanpakken van leefbaarheid- en overlastproblemen in de wijk.

Doelgroep

Inwoners

Aanpak

De beveiliger en de BOA surveilleren in de nachtelijke uren op plekken waar sprake is van onveiligheid en overlast. De nachtsurveillances die het team uitvoert, zijn aanvullend op de gezamenlijke wijkaanpak van onder andere wijkagenten, team Handhaving en jongerenwerkers.

Uitvoerende organisatie(s)

  • De gemeente
  • Particuliere beveiliging

Werkzame elementen

Plekken waar veel overlast is worden door de surveillance in de gaten gehouden. Inwoners van Zoetermeer kunnen overlast of onveiligheid melden. Het wijkpreventieteam acteert hier vervolgens op. Verondersteld wordt dat de bewoners het idee hebben dat de gemeente daadwerkelijk naar hen luistert én dat het bijdraagt aan een veiliger gevoel.

Evaluatie

De ervaring van de betrokken partijen leert dat het wijkpreventieteam een positieve bijdrage heeft geleverd aan het verbeteren van de leefbaarheid en de sociale veiligheid in de wijken.  Dit zou komen doordat bewoners zelf kunnen melden in combinatie met de aanwezigheid van het wijkpreventieteam. Hierdoor zou men zich ook daadwerkelijk veiliger gaan voelen. Er zijn echter ook berichten van spanningen tussen het wijkpreventieteam en enkele buurten. Hierbij werd verondersteld dat overlast slechts op 'papier' bestond.