Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving

Kolonisten van de wijk - Deventer

Kolonisten van de wijk (Deventer) stelt bewoners van wijken met uiteenlopende problematiek in staat zelf mee te werken aan de wijkvernieuwing. Er is hierin bijzondere aandacht voor het vormgeven van een beter toekomstperspectief van de bewoners. 

Doel

Het doel is om bewoners actief te betrekken bij de herstructurering van de betreffende wijk en om te komen tot een gedragen en inspirerende bewonersvisie. 

Doelgroep

De bewoners van een wijk. 

Aanpak

Aangewezenen van de gemeente en de woningcorporatie lopen samen in de wijk rond met bewoners waaruit een bewonersvisie moet vloeien. Dit vindt niet plaats in vergaderzalen maar bij de mensen thuis. Met een speciaal daarvoor ontwikkeld wijkspeelbord en een spelmodel kunnen bewoners afscheid nemen van hun wijk ter voorbereiding op de wijkvernieuwingen. Bijzondere aandacht is er voor het vormgeven van een beter toekomstperspectief van de bewoners in de betreffende wijk. 

Kolonisten van de wijk kent vier stappen:

 1. Verkennen: De opbouwwerkers voeren gesprekken met bewoners over het dagelijks leven in de wijk.
 2. Proefboringen: De opbouwwerkers achterhalen de belangrijkste onderwerpen bij bewoners en organisaties. Daarnaast zijn ze op zoek gegaan naar de mooie verhalen over de wijk en de bewoners.
 3. Keukentafelgesprekken: Op allerlei plekken in de wijk wordt met bewoners gesproken over de wijkagenda. In portieken, op grasvelden, op de stoep, op het pleintje, tijdens de BBQ en natuurlijk aan de keukentafel.
 4. Het Kampvuur: De uitkomsten van de keukentafelgesprekken hebben geleid tot een bewonersvisie (de zogenoemde Meetlat) die in grote bijeenkomsten met bewoners, de gemeente en de woningcorporatie is besproken.

Uitvoerende organisatie(s)

 • Gemeente
 • Woningcorporatie
 • De bewoner

Werkzame elementen

Het project Kolonisten van de wijk gaat uit van de visie die bewoners zelf hebben over verbeteringen in de wijk. Bewoners weten immers wat er leeft en speelt in de wijk. Hierdoor kunnen herstructureringen zich focussen op de door de bewoners ervaren verloedering en ervaren onveilige plaatsen. Het doel is tevens met deze vorm van burgerparticipatie en herstructurering de sociale samenhang te versterken.

Evaluatie

Kolonisten van de wijk is als project beëindigd. Naar aanleiding van Kolonisten in de wijk is er een uitgebreide proces en effectevaluatie gehouden. Er zijn wel effecten, maar deze zijn lastig te meten doordat er geen objectieve maatstaven zijn om te meten. Daarnaast waren de vernieuwingen nog niet daadwerkelijk van start gegaan op het moment van de evaluatie. Onderstaand enkele (beoogde) effecten en lessen.

Beoogde effecten:

 • De realisatie van plannen met inbreng van buurtbewoners.
 • Proces- of ontmoetingseffecten: onder andere daadwerkelijke gesprekken met buurtbewoners en discussies over de toekomst van de wijk. 
 • Het lerend vermogen van politiek en bureaucratie: het vermogen van organisaties en gemeente om wensen en ideeën van buurtbewoners daadwerkelijk te integreren.

Lessen:

 • Oordeelsvorming van bewoners als uitgangspunt van het handelen. 
 • Streef naar consensus.
 • Zoeken naar mogelijkheden om bij 'vitale stromen' aan te haken.
 • Investeer in ontmoetingsplekken en in nieuwe werkwijzen. Niet in nieuwe organisaties.