Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving

Klushuizen

Klushuizen zijn projecten waarbij de gemeente sterk verwaarloosde panden in slechte buurten aanbiedt tegen een gereduceerde verkoopprijs. Voorwaarde is wel dat kopers de panden grondig opknappen en er minstens twee jaar zelf gaan wonen. De klushuizen bieden een oplossing voor leegstand, achterstallig onderhoud en verval van huizenblokken.

Doel

Het idee achter klushuizen is dat de koper investeert in zijn/haar huis en zo ook investeert in de buurt. De gemeente probeert zo de wijk een nieuwe impuls te geven. Ook wil de gemeente met klushuizen de leefbaarheid in een wijk vergroten, omdat klushuizen vooral mensen uit een ander sociaal milieu aantrekken.

Doelgroep

Klushuizen zijn bedoeld voor een ieder die voor een gereduceerd tarief een verwaarloosd pand wil kopen om grondig op te knappen om er zelf minimaal twee jaar te wonen.

Aanpak

Het concept is in 2005 in Rotterdam ontwikkeld door de gemeente en adviesbureau Urbannerdam. Urbannerdam regelt de aanpak en verkoop van de panden namens de gemeente.

De prijs die de koper van het klushuis betaald bestaat uit twee delen. De prijs van het pand en een financieringsverplichting voor de noodzakelijke renovatie.. Door (deels) zelf te klussen, kan een fikse besparing op aannemersprijs worden gerealiseerd.

Sinds kort heeft Rotterdam een nieuw instrument ingezet: klushuur. Verschillende Rotterdamse corporaties experimenteren er voorzichtig mee of staan op het punt dit te doen (Woonbron, Woonstad, Vestia, Havensteder).

Uitvoerende organisatie(s)

Gemeente en woningcorporatie

Werkzame elementen

  • Het aandeel ‘rijken’/autochtonen gaat omhoog in achterstandswijken, daardoor toename sociaaleconomische differentiatie van achterstandswijken.
  • Klushuizen zorgen waarschijnlijk voor differentiatie in de wijk, niet alleen naar etniciteit, maar ook en vooral naar opleidingsniveau en inkomenspositie.

Evaluatie

Het eerste project van de gemeente Rotterdam De Dichterlijke Vrijheid in Spangen was voor de gemeente aanleiding om meer vergelijkbare projecten te starten. Inmiddels worden ook in vele andere gemeenten (onder andere Utrecht, Arnhem, Den Haag en Amsterdam) klushuizen aangeboden.

Klushuizen worden gezien als een nieuw instrument in de strijd tegen verpaupering in achterstandswijken. Het Sociaal Cultureel Planbureau noemt in het rapport Interventies voor integratie Klushuizen als één van de werkende projecten om de eenzijdige sociaal economische bevolkingssamenstelling van achterstandswijken positief te doorbreken. Klushuizen zijn met name onderwerp van onderzoek geweest vanuit het integratievraagstuk. In hoeverre het positief bijdraagt aan het veiligheidsvraagstuk is niet bekend.

Beschikbaar materiaal / links

3d-Animatiefilm Junobok (Den Haag)