Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving

In gesprek met de Besterd (Tilburg)

In 2011 heeft de gemeente Tilburg een onderzoek uit laten voeren in de wijk de Besterd. Centraal in dit onderzoek staat de perceptie van onveiligheid. Er was sprake van een hoge score op onveiligheidsgevoelens. Deze hoge score is niet te verklaren uit bestaande inzichten en onderzoeken over de wijk. Er lijkt sprake van een zogenoemde perception gap.

Doel

Vanwege de zogenoemde perception gap wil de gemeente een verdiepend onderzoek. Door het houden van semi-gestructureerde diepte-interviews met bewoners en ondernemers krijgt de gemeente een scherp beeld van de veiligheidsbeleving.

Doelgroep

Bewoners en ondernemers

Aanpak

De kern van het onderzoek vormt een reeks van semi-gestructureerde diepte-interviews met bewoners en ondernemers van de wijk de Besterd. Deze interviews zijn op verschillende locaties en op verschillende tijdstippen in de wijk gehouden. Zo zijn interviews gehouden tijdens de wekelijkse markt op woensdagochtend, aan het einde van de middag, 's avonds en ook eenmaal op een zaterdagnacht. Er is aangebeld bij mensen thuis, er is binnen gelopen bij winkels en café's en er zijn gesprekken gevoerd op straat, onder andere bij supermarkten.

Om een zo goed mogelijk afspiegeling van de bewoners te krijgen is er zoveel mogelijk spreiding aangebracht in leeftijd, geslacht, allochtone/autochtone afkomst, samenstelling van het huishouden, buurt en, voor zover mogelijk, geschatte sociaal-economische status ('laag', 'midden', 'hoog'). De meeste interviews zijn individueel afgenomen. Soms in aanwezigheid van anderen, soms met actieve deelname van anderen zoals in studentenhuizen, in café’s en een enkele keer ook 'op straat'. Er is tijdens dertig ‘sessies’ met in totaal 42 mensen gesproken.

Uitvoerende organisatie(s)

Vereniging voor Beleidsonderzoek in opdracht van de gemeente Tilburg

Werkzame elementen

Het onderzoek toont aan dat er maar beperkt sprake is van de vermeendeperception gap in de Besterd. De bewoners zijn over het algemeen positief gestemd, over de wijk en over hun gevoel van veiligheid daarin. Dit nuanceert het tamelijk negatieve beeld, waarmee het belang van het op meerdere manieren meten van een lastig te grijpen begrip als (on)veiligheidsgevoelens (opnieuw) is aangetoond. Met het meer genuanceerde beeld van de Besterd kan (en moet) op een andere manier met de wijk worden gecommuniceerd.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Beschikbaar materiaal / links

Er zijn geen documenten beschikbaar.