Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving

Het BOSS park

Bewegen, Ontmoeten, Sport en Spel, kortweg BOSS, is een park gelegen tussen de woonwijken Vrangendael, Broeksittard en Kemperkoul van de gemeente Sittard-Geleen. Het initiatief van het BOSS park is ontstaan naar aanleiding van een leefbaarheidsonderzoek door wijkplatform Vrangendael in 2010/2011. Hieruit kwam naar voren dat er sprake was van verpaupering, een gevoel van onveiligheid en een gebrek aan sociale binding.

Het BOSS park is een heringericht gebied waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en sociale, culturele en sportieve activiteiten kunnen ondernemen.

Doel

Het doel van het BOSS park is om een impuls te geven aan de leefbaarheid door sporten, spel en bewegen mogelijk te maken en daarbij de ontmoeting tussen inwoners te stimuleren. De veronderstelling is dat het BOSS park aanzet tot burgerparticipatie omdat inwoners er activiteiten kunnen organiseren.

Doelgroep

De inwoners van de woonwijken Vrangendael, Broeksittard en Kemperkoul alsmede omliggende buurten.

Aanpak

Het BOSS park is gestart op initiatief van wijkbewoners. De basis was een nieuwe vorm van actief burgerschap (creator, producent en co-investeerder). Door het voorheen verouderde park nieuw leven in te blazen is er ingezet op de leefbaarheidssituatie van de wijk door sport, spel, en ontspanning aan te bieden voor jong en oud.

Het BOSS park is een plek van, voor en door buurtbewoners en geeft tevens professionele organisaties de mogelijkheid om uiting te geven aan hun maatschappelijk ondernemerschap. Met brede steun van overheid, maatschappelijke partners, professionele organisaties en de inwoners, is er aandacht voor een gezonde leefstijl, de leefbaarheid, duurzaamheid en verhoogd actief burgerschap.

Uitvoerende organisatie(s)

Ketenpartners:

  • Wijkplatforms (inwoners) 
  • De gemeente
  • MIK Kinderopvang
  • Stichting Ecsplore (adviesrol)
  • Sportstichting Sittard-Geleen (adviesrol)

Ondersteuning:

  • Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA)
  • Ministerie van Binnelandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
  • GGD 
  • Krajicek- en Cruyff Foundation

Werkzame elementen

Het BOSS park laat de gemeente, inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemingen gezamenlijk de voorheen vervallen sportvelden nieuw leven in te blazen. De veronderstelling is dat het inzetten van deze vorm van burgerparticipatie ten goede komt aan de verschillende leefbaarheidsproblemen in de buurt. Door dat inwoners zelf activiteiten kunnen organiseren biedt het de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, hetgeen de sociale cohesie kan versterken. Tot slot heeft het BOSS park bijgedragen aan het tegengaan van verloedering.

Evaluatie

Er is geen evaluatie bekend van het BOSS park.

Beschikbaar materiaal / link

BOSS park Sittard