Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving

Facebook - Waalwijk

De gemeente Waalwijk heeft meerdere Facebookpagina's ingezet om de dialoog met burgers aan te gaan. De gemeente, politie, de woningbouwcorporaties en welzijnsinstellingen staan via de Facebookpagina's rechtstreeks in contact met de inwoners die aangesloten zijn op de pagina.

Doel

Het doel van de Facebookpagina's is om met de dialoog het vraag en aanbod van wensen, oplossingen van problemen, initiatieven en ideeën uit de wijken bij elkaar te laten komen. Hiermee beoogt de gemeente leefbaarheids- en veiligheidsproblemen boven water te krijgen, zodat ze daar gericht op kunnen zetten.

Doelgroep

Inwoners van de gemeente.

Aanpak

De gemeente Waalwijk heeft vier wijken een Facebookpagina opgezet. Inwoners die willen deelnemen kunnen via de [vind ik leuk] knop op de hoogte blijven van die specifieke wijk. De gemeente maakt onderdeel uit van de community. Het plaatsen van berichten, nieuws en oproepen is echter de verantwoordelijkheid van de deelnemers en de betrokken partijen. Er worden op de Facebookpagina onder andere berichten gedeeld aangaande activiteiten in de wijk, oproepen voor een wijkschouw of een leefbaarheidsonderzoek, informatie over woninginbraken en gemeenteavonden.

Uitvoerende organisatie(s)

  • De gemeente
  • Welzijnsorganisaties
  • Woningbouwcorporatie
  • De deelnemers (inwoners)

Werkzame elementen

Op de sociale media zijn veel mensen actief. Via een smartphone, tablet of laptop kunnen berichtjes snel gedeeld worden. De deelnemers komen zelf met zaken die zij belangrijk vinden in de wijk. Op deze wijze krijgen gemeente, politie, welzijnsorganisaties en woningbouwcorporaties inzicht in wat er speelt in de wijk. Waar nodig kunnen ze daar direct op acteren. Sociale media kunnen echter niet de 'traditionele' vormen van communicatie, zoals gemeenteavonden en de wijktafel, vervangen. Niet iedereen maakt immers gebruik van Facebook. Daarnaast is het face-to-face contact soms noodzakelijk om ècht te weten wat er speelt in de wijk, want niet alle berichten zijn geschikt voor de sociale media.

Evaluatie

Er is geen evaluatie bekend. Wel is er een handboek van het Actieprogramma Lokaal Bestuur verschenen met praktijkervaringen en tips over het gebruik van sociale media door bestuurders.

Beschikbaar materiaal / links