Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving

EigenWIJzebuurten (JUNIOR)

Hoe kan de leefbaarheid in een multiculturele wijk verbeterd worden? De methode EigenWIJzebuurten richt zich op het versterken van onderling begrip tussen bewoners. En op het versterken van draagvlak voor het samenleven van mensen met verschillende culturele achtergronden. Bewoners vormen zelf teams die activiteiten in de buurt organiseren. Voor jongeren is er een JUNIOR versie.

Doel

Het doel van de methode EigenWIJzebuurten (JUNIOR) is het versterken van het onderlinge begrip tussen en het draagvlak voor het samenleven van mensen met verschillende culturele achtergronden in de wijk.

Doelgroep

De doelgroep van EigenWIJzebuurten bestaat uit bewoners van multiculturele buurten die het leven in hun buurt willen verbeteren. De doelgroep van EigenWIJzebuurten JUNIOR richt zich op jongeren tot 25 jaar met uiteenlopende culturele achtergronden en kwaliteiten, die het leven in hun multiculturele buurt willen verbeteren.

Aanpak

EigenWIJzebuurten (JUNIOR) is een methode die (jonge) buurtbewoners stimuleert en mobiliseert om teams te vormen die zich actief inzetten voor een leefbare buurt. Deze teams organiseren activiteiten zoals een buurtfeest, talentenjacht of voetbaltoernooi. Voor de ondersteuning van deze teams is een landelijk raamwerk opgezet met een helpdesk- en coördinatiefunctie (WijkAlliantie).

Uitvoerende organisatie(s)

Gemeente

Werkzame elementen

  • Bottom-up: het initiatief komt voort uit een vraag, wens of droom van de (jonge) buurtbewoner zelf en zij zijn zelf eigenaar van het initiatief.
  • Eigen kracht: bewoners krijgen handvatten aangereikt om zélf zo zelfstandig mogelijk te werken aan de sociale kwaliteit in de buurt.
  • Sleutelfiguren uit het buurtteam nemen initiatief, zijn aanspreekpunt en enthousiasmeren andere buurtbewoners.
  • Snelle resultaten: eerst aan de slag met aandachtspunten en acties waar iedereen het mee eens is en die op korte termijn gemakkelijk te realiseren zijn.
  • Laagdrempeligheid door de kleinschaligheid en de financiële bijdrage voor het organiseren van activiteiten: hierdoor zijn activiteiten voor iedereen toegankelijk en ontstaan gemakkelijk onderlinge contacten.
  • Zichtbaarheid: de vermelding van de activiteiten op een landelijke website en de aandacht voor publiciteit maken het uitvoerende buurtteam trots. Dat inspireert andere buurtteams.

Evaluatie

Volgens de landelijke projectleider werken de buurtteams vanuit een gezamenlijk belang, namelijk het verbeteren van het leefklimaat in de wijk. Hierdoor is sprake van een duurzame samenwerking. Ook de trekkers van de EigenWIJzebuurtenteams geven aan dat ze belang hechten aan de buurt en graag de leefbaarheid willen verbeteren.

Door de samenwerking hebben niet alleen de leden van het buurtteam onderling meer contacten, maar de georganiseerde activiteiten leiden ook tot meer contacten tussen een grotere groep van bewoners. De trekkers noemen de opkomst bij hun activiteiten groot en zijn van mening dat daardoor de sociale afstand vermindert. De trekkers zijn te spreken over het vertrouwen dat in hen gesteld wordt en de begeleiding die ze krijgen. Ook zorgt de laagdrempeligheid er volgens de lokale contactpersonen voor dat veel bewoners meedoen aan de activiteiten die ze organiseren.

Uit een evaluatie wordt overall geconcludeerd dat EigenWIJzebuurten bijdraagt aan (nieuwe) positieve contacten tussen buurtbewoners: “De activiteiten zorgen ervoor dat mensen niet langer langs elkaar heen leven, maar zij raken niet zo met elkaar verbonden dat ze dagelijks bij elkaar op de koffie gaan.” Het is echter niet bekend in hoeverre EigenWIJzebuurtenteams bijdragen aan het verbeteren van de veiligheidsbeleving.

Film EigenWIJzebuurten