Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving

Digitale buurtwacht

Een digitale buurtwacht is het in kaart brengen van de buurt en wat er zich afspeelt. Buurtbewoners kunnen, wanneer aangemeld, verdachte en onveilige situaties, overlast, criminaliteit, gevoelens en geplande activiteiten letterlijk op de kaart zetten. Concrete voorbeelden hiervan zijn Mijn BuurtNu en Civilant.

Doel

Het beoogde doel is het vergroten van het veiligheidsgevoel en de onderlinge saamhorigheid door online een informatievoorziening te creëren. Hierdoor kunnen buurtbewoners meer en vaker nieuws met elkaar delen over zaken die zich in de bewuste buurt afspelen.

Doelgroep

Bewoners op buurtniveau

Aanpak

Mijn BuurtNu is een website waarop bewoners hun eigen buurt op de kaart kunnen zetten. De buurtbewoners kunnen vervolgens lid worden van de buurt en daar berichten plaatsen over criminaliteit, overlast en onveilige- situaties, maar ook over geplande activiteiten. Hierdoor weet de burger wat er speelt in zijn of haar wijk.

Met Civilant kunnen buurtbewoners een aangegeven locatie 'volgen' zoals je buurt of werkplek. Wanneer er meldingen zijn ontvang je een bericht en kun je met behulp van GPS zien waar de melding precies is.

Uitvoerende organisatie(s)

Website- en appontwikkelaars

Werkzame elementen 

Mijn BuurtNu
Buurtbewoners beheren hun eigen wijk op een sociaal platform waar ergernissen maar ook juist positieve reacties geuit kunnen worden. De veronderstelling is dat dit bijdraagt aan de saamhorigheid en het 'wij' gevoel.

Civilant
Samen zie je meer dan alleen. De Civilant app maakt daar gebruik van door berichten van gebruikers te delen. Zo zijn gebruikers snel op de hoogte van verdachte situaties zoals diefstal, inbraak, brand of vandalisme.

Evaluatie

De beoogde doelstellingen van Mijn BuurtNu en Civilant zijn vrij algemeen: vergroten veiligheid en saamhorigheid. Het is lastig te meten, doordat het meerdere buurten betreft lastig te meten. Bovendien: communiceren over veiligheid betekent in de praktijk vrijwel automatisch dat de aandacht zich richt op onveiligheid. Dat is vaak zinvol en begrijpelijk, maar het bij-effect kan zijn dat de aandacht van mensen zich juist op die onveiligheid richt. En dat kan mogelijk onveiligheidsgevoelens in de hand kunnen werken. Zie hiervoor ook elders binnen dit onderwerp.