Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving

De Veiligheidskrant

Communiceren over veiligheid kan via Twitter, Facebook of bijvoorbeeld via de mail. Vele gemeenten kiezen daarnaast ook voor de traditionele wijze van communiceren middels een papieren veiligheidskrant. In samenwerking met politie, justitie, de veiligheidsregio en tal van andere partijen wordt er geïnformeerd hoe ze gezamenlijk criminaliteit en onveiligheid voorkomen en bestrijden.

Doel

De Veiligheidskrant informeert inwoners over de veiligheidssituatie van de stad/gemeente en wat de veiligheidsinstanties er aan doen. Aandacht is er ook voor wat inwoners zelf kunnen doen om de veiligheid te verbeteren. Dit met als doel om de woonomgeving zo veilig en leefbaar als mogelijk te houden.

Doelgroep

Inwoners van de gemeente.

Aanpak

De Veiligheidskrant informeert inwoners over het veiligheidsbeleid van de gemeente en biedt inwoners daarbij concrete handreikingen over wat zij zelf kunnen doen om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Zo kan bijvoorbeeld woninginbraak aan bod komen en hoe je als bewoner je huis zo goed als mogelijk kan beveiligen tegen ongenode gasten. Daarnaast is ook aandacht voor onderwerpen als huiselijk geweld en het Veiligheidshuis, met daarbij ook de contactgegevens.

Uitvoerende organisatie(s)

  • De gemeente
  • Politie
  • Justitie
  • Veiligheidsregio (Brandweer, GHOR)
  • Veiligheidshuis
  • Overige instanties

Werkzame elementen

De gemeente informeert de inwoners over haar beleid omtrent veiligheid. Voor de inwoner wordt het duidelijk wat de gemeente doet aan eventuele onveiligheid maar juist ook wat de inwoner zelf kan doen. Voorzichtigheid is echter geboden bij het communiceren van onveiligheid. Expliciete vermelding van woninginbraken in een wijk bijvoorbeeld kunnen naast het aansporen tot het nemen van preventieve maatregelen ook juist onveiligheidsgevoelens in de hand werken. Een te sterke identificatie met het incident of het slachtoffer dient te worden vermeden. Hou bij de communicatie dus rekening met de mate van details en de schaal (straat, buurt, wijk of stadsniveau). Ook is het van belang om vast te stellen wat het doel is van de communicatie en wat de impact daarvan kan zijn op de lezer.

Evaluatie

Er is geen evaluatie bekend van de Veiligheidskrant.

Beschikbaar materiaal / links