Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving

De Hennepgeurkaart en veiligheidsbeleving

De gemeente Rotterdam is zich er terdege van bewust dat veiligheidsbeleving een complex en weerbarstig fenomeen is. De gemeente wil dan ook niet alleen inzetten op het terugdringen van de feitelijke criminaliteit en overlast, maar een breder arsenaal inzetten om de gevoelens van veiligheid te beïnvloeden.

De gemeente heeft een aantal interventiestrategieën laten onderzoeken om erachter te komen op welke wijze deze de veiligheidsbeleving van burgers beïnvloeden. Eén daarvan is een verkennend onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut naar de effecten van de pilot ‘Geurkaart Hennepkwekerijen’ op de veiligheidsbeleving van burgers in de wijken Hillegersberg-Zuid en Middelland.

Doel

Dit verkennend onderzoek heeft als doel na te gaan wat de invloed van de pilot Hennepgeurkaart is op de veiligheidsbeleving van burgers. Bovendien wil het onderzoek handvatten geven voor manieren om de veiligheidsbeleving van burgers positief te beïnvloeden.

Doelgroep

Bewoners

Aanpak

Op de Hennepgeurkaart stond een oproep om vermoedens van hennepteelt te melden. Burgers werden ook gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid voor een veilige leefomgeving en op de risico’s van illegale hennepteelt. Om ervoor te zorgen dat mensen hennepkwekerijen zouden herkennen, was de kaart voorzien van een geurstrip, die door wegkrassen van een laklaag de geur van hennepplanten weergaf. De gemeente wilde met deze actie ook het signaal afgeven dat illegale hennepteelt stevig wordt aangepakt.

Uitvoerende organisatie(s)

Verwey-Jonker Instutuut in opdracht van de gemeente Rotterdam

Werkzame elementen

Er zijn geen werkzame elementen: Uit onderzoek blijkt dat de geurkaart geen invloed heeft op het veiligheidsgevoel van de bewoners (zie evaluatie).

Evaluatie

Op basis van het verkennend onderzoek is geconcludeerd dat de geurkaart geen invloed heeft op het veiligheidsgevoel van de bewoners. Het probleembesef onder het publiek is hoog. Mensen zijn zich ervan bewust dat illegale hennepteelt risico’s met zich meebrengt en criminaliteit aantrekt. Ze vinden dit in algemene zin een probleem. De zichtbaarheid van de aanpak is groot, elke bewoner heeft immers een geurkaart thuisgekregen. Hoewel hiermee volgens de congruentiematrix een juiste interventie is ingezet, zijn de veiligheidsgevoelens van de bewoners in Hillegersberg-Zuid en Middelland niet beïnvloed door de interventie.

Beschikbaar materiaal / links