Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving

De brede aanpak gebieden (Heindijk, Rotterdam)

De brede aanpak gebieden is in Rotterdam toegepast op de Heindijk. Dit is een relatief klein gebied met zo’n 270 woningen - verdeeld over vier flatgebouwen - in Groot- IJsselmonde. Vanaf eind jaren negentig was hier in toenemende mate sprake van criminaliteit en overlast. In 2006 sloegen diverse organisaties, onder deelgemeentelijke regie, de handen ineen om een brede, intensieve aanpak van de problemen tot stand te brengen.

Die aanpak omvatte interventies in de sociale infrastructuur, een persoonsgerichte aanpak, maatregelen ter versterking van toezicht en veiligheid, renovatie en andere verbeteringen van de fysieke omgeving. Dit alles werd ondersteund door organisatorische maatregelen en communicatie. Deze aanpak beslaat alle velden uit de zogenaamde Tafel van Twaalf.

De maatregelen leidden tot een aantoonbare verbetering van de veiligheidsbeleving onder de bewoners, terwijl de veiligheidsbeleving elders in Rotterdam in diezelfde periode overwegend verslechterde. De meeste Heindijkbewoners zijn zich terdege van de verbetering bewust en verklaren die ook uit de uitgevoerde maatregelen.

Doel

Het doel is de woon- en leefomgeving en de persoonlijke situatie van de betrokken bewoners en gezinnen te verbeteren. Hiervoor gaan alle initiatieven op het gebied van veiligheid, toezicht en sociale samenhang samen. Centrale insteek is: begin aan de basis, praat met de bewoners en investeer in de woningen.

Doelgroep

Bewoners

Aanpak

Op basis van de analyse is het Actieplan Heindijk 2007-2010 opgesteld en eind 2007 door de deelgemeente  vastgesteld. Het plan geeft de hoofdlijnen van de integrale, gebiedsgerichte aanpak die vanaf 2008 daadwerkelijk op de Heindijk wordt losgelaten. 
De voorgenomen aanpak bestond uit een dertigtal maatregelen, verdeeld over 5 pijlers:

  • communicatie en participatie (het zogenaamde ‘algemeen programma’),
  • het sociaal programma,
  • de persoonlijke aanpak,
  • veiligheid en toezicht en
  • de fysieke maatregelen.

Uitvoerende organisatie(s)

Gemeente en ketenpartners

Werkzame elementen

Volgens de brochure over de Heindijk-methodiek vervulden voor het effect van de aanpak vijf actiepunten of deelprogramma’s een soort vliegwielfunctie hadden. Het ging hierbij om:

  • Individueel benaderen van de bewoners via huisbezoeken.
  • Ontwikkelen van de openbare basisschool de Kubus tot een brede school.
  • Inrichten van een praktijkleercentrum in de voormalige muziekschool.
  • Aanstellen van een (sub)buurtagent als gezicht en aanspreekpunt van de politie voor de buurt.
  • Inzetten van de renovatie en van een speciaal programma van Woonbron om ook de directe omgeving van de woningen weer schoon en aantrekkelijk te maken.

Alles overziend lijkt er één maatregel het grootste effect te hebben gehad: de aanpak van de overlastgevende groepen of gezinnen op en rond de Heindijk en het - door screening - veranderen van de populatie.

Evaluatie

De aanpak heeft aantoonbaar resultaat opgeleverd. Dat blijkt uit gesprekken met de bewoners en de bewonerscommissie en de professionals die in het gebied werkzaam zijn. Ook de jaarlijkse bevolkingsenquête onder de bewoners ten behoeve van de Veiligheidsindex (over de jaren 2007-2008-2009) laat positievere resultaten zien. Dat matcht met hetgeen voorkomt uit de gesprekken. Uit alle drie de bronnen komt dus hetzelfde beeld naar boven: de veiligheidsbeleving van de bewoners in het Heindijk-gebied lijkt substantieel te zijn verbeterd.

Beschikbaar materiaal / link