Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving

CPTED-analyse fiets- en voetgangerstunnel Klokkenlaan

De gemeente 's-Hertogenbosch heeft het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool gevraagd om een CPTED-analyse uit te voeren naar stedenbouwkundige verbeterpunten rondom de fiets- en voetgangerstunnel aan de ‘Klokkenlaan’. CPTED wil zeggen: Crime Prevention trough Environmental Design.

Doel

Specifiek formuleerde de gemeente ‘s-Hertogenbosch de volgende opdracht: Welke aanvullende maatregelen kunnen op basis van een CPTED-analyse ingezet worden om de veiligheid en leefbaarheid in relatie tot de voetgangers- en fietserstunnel ‘Klokkenlaan’ te verbeteren?

Doelgroep

Fietsers en voetgangers

Aanpak

De fiets- en voetgangerstunnel aan de ‘Klokkenlaan’ is bij de analyse tweemaal bezocht voor een uitvoerige schouw: eenmaal overdag en eenmaal in de avond. De tunnel en het direct omliggende gebied zijn bekeken en beoordeeld aan de hand van de CPTED-principes:

  • Aanwezigheid van sociale ogen: daadwerkelijk of voelbare aanwezigheid van mensen, visueel contact tussen woningen of voorzieningen en de buitenruimte.
  • Zichtbaarheid: de mate van zicht en overzicht vanuit en naar de bebouwing en de inrichting van de buitenruimte.
  • Eenduidigheid: een heldere indeling in publieke en private ruimten. De inrichting dient duidelijkheid te geven over wie voor welk deel van de omgeving verantwoordelijk is. Ingrijpen bij ongewenst gedrag wordt mede hierdoor gestimuleerd.
  • Toegankelijkheid: slachtoffers moeten snel kunnen vluchten, daders daarentegen niet. Dit is een lastige balans die verschilt per gebied.
  • Attractiviteit: een aantrekkelijke en goed verzorgde omgeving draagt bij aan de betrokkenheid van de gebruikers. Sporen van verwaarlozing en verloedering worden gerelateerd aan criminaliteit.

Uitvoerende organisatie(s)

Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool in opdracht de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Werkzame elementen

Het op deze wijze analyseren draagt eraan bij dat duidelijk naar voren komt wat er - in dit geval - mogelijk schort aan de zichtbaarheid, eenduidigheid, toegankelijkheid en attractiviteit. Enkele aanbevelingen in dat kader zijn: het verwijderen of aanpassen van bosschages, het verbeteren van de verlichting en het opknappen van de tunnel en de omgeving. 

Evaluatie

Niet van toepassing.

Beschikbaar materiaal / links