Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving

Buurtsignaal / Dorpsignaal

De manier waarop bewoners veiligheid en leefbaarheid beleven en ervaren kan sterk afwijken van de overtuiging die de politie, overheid c.q. bestuur hebben gevormd. Dit wordt wel de 'reassurance gap' genoemd. Buurtsignaal (afgeleid van het Engelse 'Signal Crime') zet in op het dichten van deze 'gap' om met input van burgers, ondernemers en veiligheidspartners, onveiligheidsbeleving, overlast en signaalcriminaliteit tegen te gaan.

Doel

Het verbeteren van de veiligheidsgevoelens van bewoners en bijdragen aan het publieke vertrouwen in de overheid. Dit door het actief betrekken van buurtbewoners bij het veiligheidsbeleid.

Doelgroep

  • Buurtbewoners
  • Ondernemers

Aanpak

Gegevens uit de wijk worden verzameld met behulp van gedeeltelijk gestructureerde interviews, waarbij de interviewer (iemand van de politie of ketenpartners) gebruik maakt van interviewbladen en geografische kaarten van de wijk. Burgers die op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in de wijk (zogenaamde 'nodale' burgers) worden geïnterviewd. Dit interview is gericht op feitelijkheden en directe persoonlijke ervaringen in de wijk. Bij dit interview ligt de nadruk op het aanwijzen van die overlastgevende- en onveilige plekken op een meegebrachte kaart van de wijk.

Alle betrokken partners analyseren de uitkomsten van de interviews, samen met de burgers en eventuele ondernemers. Op de kaart is dan inzichtelijk waar de onveiligheid wordt ervaren, waarna ze er vervolgens integraal aandacht aan kunnen geven.

Momenteel wordt Buurtsignaal in meerdere wijken verspreid over het land toegepast.

Uitvoerende organisatie(s)

  • Gemeente (regierol)
  • Politie
  • Ketenpartners (onderwijs, welzijn)

Werkzame elementen

Buurtsignaal richt zich hoofdzakelijk op de beleving van de bewoners en ondernemers in de wijk. De kloof tussen dat wat de burger ervaart als onveiligheid en dat wat de veiligheidsinstanties meten aan criminaliteit en overlast in de wijk wordt hierdoor gedicht. Het integrale karakter met daarbij de input van bewoners en lokale ondernemers, maakt dat beleid gericht is op concrete veiligheids- en overlastproblematiek. Partners in de veiligheid krijgen hierdoor een beter beeld van wat er ‘leeft’ in de wijk en wat ze daar concreet aan kunnen doen.

Evaluatie

In de Eindhovense wijk Vlokhoven is de eerste pilot gestart van Buurtsignaal. De pilot is uitgebreid geëvalueerd en gevolgd door onderzoekers van de Avans Hogeschool. Uit de evaluatie blijkt dat het belangrijk is om tijd te nemen om draagvlak te creëren bij alle betrokken partners. Tevens is het van belang om zorgvuldig uit te zoeken wie betrokken moet worden bij het proces. Elke wijk is immers verschillend. Buurtsignaal is overdraagbaar op andere wijken omdat er ruimte is voor maatwerk.

De politie Gelderland-Midden heeft een analyserapport opgesteld over buurtstignaal in de Renkumse wijk 'Fluitersmaat'.  

Beschikbaar materiaal / links