Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving

Buurtpreventie Breda

Tal van gemeenten passen buurtpreventie toe. Buurtpreventie in Breda onderscheidt zich van andere buurtpreventieprojecten door de nadruk te leggen op het initiatief van de buurtbewoners zelf. Door dicht bij de bewoners te blijven en de opbrengst van het project zichtbaar te maken is het respons onder de buurtbewoners vrij hoog.

Doel

De gemeente Breda wilt met het inzetten van buurtpreventie het aantal inbraken (en andere vormen van criminaliteit) in de gemeente reduceren. Daarnaast beogen ze met acties van de bewoners zelf de veiligheidsgevoelens verbeteren en een betere samenhang in de buurt bewerkstelligen. Door in elke wijk buurtpreventie toe te passen hoopt de gemeente ervoor te zorgen dat er stevige netwerken van buurtbewoners ontstaan. Deze netwerken houden de buurtpreventie zelf in stand waardoor de buurt leefbaarder wordt.

Doelgroep

Buurtbewoners op wijkniveau

Aanpak

Buurtpreventie Breda kenmerkt zich door de nadruk die er ligt op de kracht van de initiatiefnemers (de bewoners). De gemeente reikt de structuur van een buurtpreventieproject  aan, waarna de initiatiefnemers het project zelf draaiende moeten houden. Dit doen ze door straatcontactpersonen. Die zijn verantwoordelijk voor het vergaren van informatie bij bewoners over zaken als woninginbraak, overlast, leefbaarheid etc. Ook houden de straatcontactpersonen geregeld een bijeenkomst om lokale problematiek, met ondersteuning van professionals, aan te pakken.

Buurtpreventie Breda werkt met een tien-stappenplan.

Uitvoerende organisatie(s)

  • Inwoners
  • Gemeente (stadsmarinier)
  • Politie
  • Brandweer
  • BurgerNet

Werkzame elementen

Bewoners krijgen zelf verantwoordelijkheid over een project. Hierdoor wordt het iets van 'henzelf' en niet van de gemeente. De veronderstelling is dat dit positief werkt voor de participatie van de buurtbewoners aan het buurtpreventieproject. Straatcontactpersonen spelen informatie door naar de professionals. Op deze wijze komen leefbaarheidsproblemen en/of vormen van overlast of criminaliteit vanuit de beleving van de inwoners zelf. Belangrijk hierbij is wel dat het bereiken van overeenstemming en dat men dezelfde ‘taal’ gaat spreken. Ook moeten bureaucratische belemmeringen zo veel als mogelijk uit de weg worden gegaan, wanneer er actie nodig is.

Evaluatie

Van Buurtpreventie Breda zijn geen evaluaties of studies bekend.
Uit de studie 'Schoon, heel en werkzaam' van Vasco Lub (2013) blijkt buurtpreventie (ook wel burgerwacht genoemd) een veelbelovende interventie. Volgens Lub draagt het meestal bij aan een reductie van criminaliteit en/of wanorde. Het is echter niet helemaal duidelijk wat er precies bijdraagt aan die reductie, met andere woorden wat de succesfactoren voor het reduceren van criminaliteit en onveiligheidsgevoelens dan precies zijn.

Het is daarnaast volgens Lub belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt over:

  • hoe buurtpreventie in het veiligheidsbeleid van de gemeente past,
  • wat de reikwijdte is van de deelnemers van de buurtpreventie en 
  • een afbakening wat  de taken zijn van de deelnemers en waar de professionals het overnemen. 

Beschikbaar materiaal / links