Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving

Buurtambassadeurs

Bewoners weten als geen ander wat er leeft in de buurt. Deze buurtbewoners worden ingezet als Buurtambassadeur om een aanspreekpunt te zijn voor bewoners, ondernemers, politie, stadsdeel, corporaties en andere organisaties. Hiermee kunnen ze bijdragen aan een leuke, veilige en leefbare buurt.

Doel

Buurtbewoners in staat stellen om zelf de verantwoordelijkheid voor de buurt te nemen.

Doelgroep

Bewoners van een buurt.

Aanpak

Buurtbewoners die betrokken zijn bij de buurt en bereid zijn om een stapje harder te lopen voor de buurt kunnen zich aanmelden als Buurtambassadeur. De aanstelling van Buurtambassadeurs beslaat een periode van twee jaar. De Buurtambassadeur is het verbindend element tussen de gemeente (of het stadsdeel), de (woning)corporaties en de buurtbewoners.  Daarnaast worden ze ingezet om andere bewoners te betrekken bij de zorg voor de buurt. Dit gebeurt op basis van de volgende afspraken:

 • Het stadsdeel voert de regie over de veiligheid/leefbaarheid in buurten en wijken.
 • De politie is belast met handhaving van regels en wetten. De politie en de opsporingsbevoegde ambtenaren van het stadsdeel zijn als enige bevoegd om maatregelen te nemen wanneer regels en wetten overtreden worden.
 • De woningcorporatie is verantwoordelijk voor het bieden van goede en betaalbare huisvesting.
 • De buurt en de samenwerkingspartners moeten het eens zijn met de wijze waarop het buurtambassadeursschap vorm krijgt. 
 • Jaarlijks vindt er een buurtconferentie plaats, waarbij de inzet en het draagvlak van de buurtambassadeurs worden getoetst. 
 • De buurtambassadeur heeft een maximale zittingstermijn van 4 jaar.
 • Bewoners en partners hebben het recht een kandidaat buurtambassadeur met redenen te weigeren.
 • Buurtambassadeur(s) zijn deelnemers aan de buurtbeheer overleggen in de wijk en worden daartoe door het stadsdeel uitgenodigd. 

Uitvoerende organisatie(s)

 • Gemeente of deelgemeente
 • (Woning)corporaties 
 • De buurtbewoners

Werkzame elementen

De veronderstelling is dat Buurtambassadeurs als rolmodel fungeren en hierdoor bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid van de buurt. Dit vanuit de gedachte dat (al) actieve buurtbewoners weten wat er speelt in de wijk en hierdoor (over)zicht hebben op waar aandacht aan moet worden geschonken op de punten leefbaarheid en veiligheid. 

Evaluatie

Er is geen evaluatie bekend.