Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving

5 vuistregels voor een beter veiligheidsgevoel (Rotterdam)

Om meer grip te krijgen op de veiligheidsbeleving zijn in Rotterdam vijf vuistregels opgesteld die voor elke aanpak op het gebied van veiligheid leidend zijn. De aanleiding voor het opstellen van deze vuistregels is dat de gemeente Rotterdam meer aandacht wil voor de subjectieve veiligheid. Uit onderzoek blijkt namelijk dat Rotterdam steeds veiliger wordt, maar dat Rotterdammers zich niet veiliger voelen.

Doel

Het opstellen van vuistregels die leidend zijn in iedere aanpak op het gebied van maatschappelijke veiligheid in de gemeente Rotterdam.

Doelgroep

Bewoners

Aanpak

De vijf vuistregels zijn:

  • Treed snel en zichtbaar op tegen signaalcriminaliteit en signaaloverlast  
  • Richt je op een klein gebied
  • Betrek bewoners bij de aanpak
  • Investeer in de mensen, de huizen en de buitenruimte
  • Communiceer op maat

Uitvoerende organisatie(s)

Gemeente en veiligheidspartners

Werkzame elementen

De essentie van het werken met deze vuistregels betreft het vorm geven aan een vraaggerichte en dienstbare houding van overheidsprofessionals in de wijk. Iedere professional moet tussen de oren hebben dat het ècht luisteren naar bewoners cruciaal is om een aanpak, welke dan ook, te laten slagen  en het vertrouwen te herstellen.

Werken aan veiligheidsbeleving betekent bewoners serieus nemen en alert reageren op hun signalen. De gezagsdriehoek en andere gezichtsbepalende personen scheppen hiervoor de voorwaarden. Zij dienen de professionals bij het werken aan veiligheidsbeleving in de wijken te stimuleren en te ondersteunen.

Evaluatie

Niet bekend.

Beschikbaar materiaal / links