Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving

Alle praktijkvoorbeelden

Filter zoekresultaten

5 vuistregels voor een beter veiligheidsgevoel (Rotterdam)

Om meer grip te krijgen op de veiligheidsbeleving zijn in Rotterdam vijf vuistregels opgesteld die voor elke aanpak op het gebied van veiligheid leidend zijn. De aanleiding voor het opstellen van deze vuistregels is dat de gemeente Rotterdam meer aandacht wil voor de subjectieve veiligheid. Uit onderzoek blijkt namelijk dat Rotterdam steeds veiliger wordt, maar dat Rotterdammers zich niet veiliger voelen.

lees meer

Aanpak Top600 (Amsterdam)

Op 1 mei 2011 startte Amsterdam met de aanpak van 600 meest criminele veelplegers. Bij de Aanpak Top600 is sprake van een integrale samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, politie, Openbaar Ministerie, reclasserings-, zorg- en jeugdorganisaties. In totaal werken meer dan dertig partners binnen deze sterke aanpak samen om deze doelgroep met voorrang aan te pakken, vast te zetten en uit de criminaliteit te halen.

lees meer

Aanpak verloederde tuinen

Verloederde tuinen zijn bewoners vaak een doorn in het oog. Tuinen zijn te beschouwen als visitekaartjes van de buurt. In een buurt met verzorgde tuinen voelen bewoners zich vaak ook prettiger. En dat draagt bij aan een betere leefomgeving.

lees meer

Beleid omgaan met agressie en geweld

Medewerkers met publiekscontacten in de gemeente Arnhem hebben regelmatig te maken met agressie en geweld. Aanvankelijk hanteerde elke dienst een eigen aanpak; er was geen gemeentebrede registratie en coördinatie geregeld. Inmiddels is er een plan van aanpak opgesteld waarin gemeentebreed beleid tegen agressie en geweld zijn vastgelegd. Ook is een Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR) ingevoerd.

lees meer

Buurt Bestuurt (Rotterdam)

Buurt Bestuurt is een werkwijze waarbij bewoners en professionals samen een top 3 van problemen in de buurt opstellen om die als eerste aan te pakken. De professionals geven vervolgens aan hoe die problemen worden aangepakt. In twaalf Rotterdamse deelgemeenten zijn bijna vijftig comités van Buurt Bestuurt actief.

lees meer

Buurt Informatie Netwerk (BIN)

Het Buurt Informatie Netwerk – kortweg BIN – is een samenwerkingsverband tussen bewoners, politie en gemeente met als doelstelling de veiligheid en leefbaarheid in een wijk te verbeteren. Om de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te vergroten is het nodig dat de politie en gemeente haar werk optimaal doet. Wijkbewoners kunnen daarbij helpen door lid te worden van BIN.

lees meer

Buurt Praktijk Team Columbusplein (Amsterdam)

Door aanhoudende problemen in de buurt waren er op en rondom het Amsterdamse Columbusplein vele hulpverleningsinstanties en buurtorganisaties actief. Ondanks alle inspanningen werkten zij langs elkaar heen, werden vaak standaardactiviteiten ingezet voor ingewikkelde problemen. Het Buurt Praktijk Team kreeg de opdracht om te experimenteren met een nieuwe aanpak.

lees meer

Buurtactieplan Passart (BAP)

De Heerlense buurt 'Passart' kampte met complexe problemen waar bestaande aanpakken geen grip meer op kregen. Om die reden werd in 2009 het Buurtactieplan Passart (BAP) vastgesteld. Deze aanpak is gericht op meerdere pijlers waarvan de pijler veiligheid de naam 'Hartslag in de buurt Passart' kreeg. De samenhangende aanpak focust op de zwaarste problematiek en doet dat door middel van buurtbemiddeling, een woonomgevingsploeg en casuïstiekoverleg.

lees meer

Buurtambassadeurs

Bewoners weten als geen ander wat er leeft in de buurt. Deze buurtbewoners worden ingezet als Buurtambassadeur om een aanspreekpunt te zijn voor bewoners, ondernemers, politie, stadsdeel, corporaties en andere organisaties. Hiermee kunnen ze bijdragen aan een leuke, veilige en leefbare buur

lees meer

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een methode om buurtgenoten in een conflictsituatie weer met elkaar in gesprek te brengen. Getrainde vrijwilligers helpen de partijen om het onderlinge contact te herstellen en zelf oplossingen voor het conflict te bedenken.

lees meer