Product toegevoegd aan winkelmand

Veiligheidsbeleving


Filter nieuwsberichten

  Secondant: Veiligheidsbeleving in Nederland toont positief beeld

  23 april 2018

  De veiligheidsbeleving van burgers is lastig in kaart te brengen. De International Fear of Crime Trend Index brengt nu een betrouwbaar inzicht dichterbij. Dat schrijven Marnix Eysink Smeets, Pim Foekens en Natascha Sprado van Hogeschool Inholland in Secondant. Nu zien we dat de veiligheidsbeleving in Nederland zich al langere tijd positief ontwikkelt, een verbetering die de ‘fear drop’ heet.

  lees meer

  Analyse veiligheid in verkiezingsprogramma’s grote steden: Grotere rol voor wijkagent en inwoner

  08 maart 2018

  In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart heeft het CCV de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen uit de grote steden geanalyseerd* op het onderwerp veiligheid. Uit de analyse blijkt dat politieke partijen veel aandacht hebben voor de politie in het algemeen en de wijkagent in het bijzonder. Ook willen veel partijen inwoners stimuleren een actieve bijdrage te leveren aan de veiligheid in hun eigen wijk.

  lees meer

  Politie registreert minder criminaliteit

  02 maart 2018

  Nederlanders van 15 jaar of ouder gaven in 2017 minder vaak aan slachtoffer te zijn geweest van veel voorkomende gewelds- en vermogenscriminaliteit en vandalisme dan in 2012. Dat meldt het CBS op basis van de Veiligheidsmonitor en de door de politie geregistreerde misdrijven.

  lees meer

  Secondant: Publieke zorgen gaan nu vooral over existentiële veiligheid

  19 februari 2018

  Burgers maken zich tegenwoordig meer zorgen over terrorisme en migratie dan over criminaliteit, blijkt uit de Eurobarometer. Dat schrijven Marnix Eysink Smeets en Pim Foekens van Hogeschool Inholland in Secondant. De Eurobarometer laat ook zien waar de échte zorgen van burgers nu liggen: niet langer bij de sociale veiligheid maar bij de existentiële veiligheid, bij kwesties als gezondheidszorg en sociale zekerheid en klimaatverandering.

  lees meer

  Het CCV start met CCV-academie

  22 januari 2018

  Wie zich wil verdiepen in veiligheid en leefbaarheid kan vanaf nu terecht bij de CCV-academie. Dé centrale plek voor scholingsmogelijkheden bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Op hetccv.nl/academie zijn alle CCV-trainingen en e-learnings in één oogopslag zichtbaar.

  lees meer

  Positieve veiligheid in Rotterdam

  29 december 2017

  Na jaren van veel aandacht aan strenge naleving van wetten en regels onder het motto 'schoon, heel en veilig' is de geregistreerde criminaliteit in Rotterdam sterk afgenomen. Alleen voelen Rotterdammers zich niet zo veilig als je op basis van de objectieve cijfers mag verwachten.

  lees meer

  Bezuinigingen op het CCV afgewend dankzij amendement VVD en CDA

  22 december 2017

  De voorgenomen bezuinigingen op het CCV zijn afgewend. Een amendement van CDA en VVD tegen de bezuinigingen werd gisterenavond unaniem aangenomen in de Tweede Kamer. "Het CCV is deze partijen zeer erkentelijk voor het met dit amendement uitgesproken vertrouwen", aldus CCV-directeur Patrick van den Brink.

  lees meer

  SCP: Criminaliteit is gedaald

  12 december 2017

  De ondervonden en de geregistreerde criminaliteit zijn in het afgelopen decennium gedaald. Dat concludeert het SCP in het tweejaarlijkse rapport 'De sociale staat van Nederland 2017'. Het rapport analyseert aan de hand van kerncijfers de ontwikkelingen op de terreinen arbeid, inkomen, gezondheid, onderwijs, participatie, veiligheid, vrije tijd en wonen.

  lees meer