Product toegevoegd aan winkelmand

Veiligheidsbeleving


Filter nieuwsberichten

  Win een CCV'er!

  05 juli 2018

  Je hebt in je dagelijks werk zoveel losse eindjes waar je niet aan toekomt. Je baalt ervan want ze verdienen je aandacht. Win daarom nu 1, 2 of meer weken een CCV’er in huis die je werk uit handen neemt. Lees snel verder.

  lees meer

  Secondant: Overlastig

  27 juni 2018

  Gemeenten kampen minder vaak met het probleem dat burgers veel overlast ervaren van verschijnselen als rondhangende jongeren en graffiti. Echter, waar dat nog wel het geval is zien we vaak een stapeling van overlastproblemen en onveiligheidsgevoelens, schrijft Secondant-columnist Bert Berghuis.

  lees meer

  CCV aanwezig op ANBO-Veiligheids10daagse

  01 juni 2018

  Het CCV was in Utrecht en in Den Haag aanwezig op de Veiligheids10daagse van de Algemene Nederlandse Bond van Ouderen (ANBO). De ANBO organiseert dit evenement om het veiligheidsgevoel en de weerbaarheid van haar leden te vergroten.

  lees meer

  Stimuleer inbraakpreventie en samenwerking door burgers

  31 mei 2018

  Woninginbraak komt in vrijwel elke gemeente en elke wijk voor. Om inbraak te voorkomen, kunnen inwoners vaak veel doen. De gemeenteraad kan diverse maatregelen treffen om inwoners hierin te stimuleren. Over de diverse opties lees je in de CCV-publicatie Focus op Veiligheid.

  lees meer

  Secondant: Veiligheidsbeleving in Nederland toont positief beeld

  23 april 2018

  De veiligheidsbeleving van burgers is lastig in kaart te brengen. De International Fear of Crime Trend Index brengt nu een betrouwbaar inzicht dichterbij. Dat schrijven Marnix Eysink Smeets, Pim Foekens en Natascha Sprado van Hogeschool Inholland in Secondant. Nu zien we dat de veiligheidsbeleving in Nederland zich al langere tijd positief ontwikkelt, een verbetering die de ‘fear drop’ heet.

  lees meer

  Analyse veiligheid in verkiezingsprogramma’s grote steden: Grotere rol voor wijkagent en inwoner

  08 maart 2018

  In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart heeft het CCV de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen uit de grote steden geanalyseerd* op het onderwerp veiligheid. Uit de analyse blijkt dat politieke partijen veel aandacht hebben voor de politie in het algemeen en de wijkagent in het bijzonder. Ook willen veel partijen inwoners stimuleren een actieve bijdrage te leveren aan de veiligheid in hun eigen wijk.

  lees meer