Product toegevoegd aan winkelmand

Veiligheidsbeleving


‘Tafel van 12’ kan worden gebruikt om erachter te komen waardoor docenten zich onveilig voelen’

Bijna een kwart van de docenten in het voortgezet onderwijs voelt zich minder veilig op school dan 3 jaar geleden. Het gemiddeld rapportcijfer dat ze geven voor hun veiligheid daalde van 8,6 naar 7,8. 1 op de 10 beoordeelt de eigen veiligheid op school zelfs met een 5 of lager.  Dit blijkt uit een onderzoek van DUO dat deze week werd gepresenteerd. "Het is voor een school van belang om te achterhalen door welke aspecten docenten zich nu veilig of juist onveilig voelen", reageert CCV-adviseur Sten Meijer, gespecialiseerd op het onderwerp Veilige Scholen bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

"De mate waarin docenten zich veilig voelen op school wordt gemiddeld met een 7,8 beoordeeld. Ik ben nieuwsgierig op basis van welke percepties dit cijfer tot stand is gekomen", zegt Meijer. Volgens hem kunnen de oorzaken heel divers zijn, namelijk je onveilig voelen door incidenten of roddelen op de werkvloer, maar bijvoorbeeld ook door werkdruk of (verbaal) geweld door leerlingen of ouders.

Veiligheidsbeleving

"Een school kan vanuit de achterhaalde oorzaken gerichter werken aan het veiligheidsbeleid”, stelt de CCV-adviseur. "Wij hebben het instrument de Tafel van 12 om af te pellen waardoor mensen zich onveilig voelen. Dit instrument is ook prima toepasbaar in de setting van een school.” De Tafel van 12 bestaat uit 3 hoofdgroepen met elk 4 factoren die van invloed (kunnen) zijn op de veiligheidsbeleving. Hiermee breng je in kaart waar het aan schort en kun je daar heel gericht naar een oplossing zoeken. Dit instrument is te vinden in het dossier Veiligheidsbeleving van het CCV.

Samenwerking school en politie

Naast het achterhalen van de oorzaken van een onveilig gevoel en zo gericht te werken aan het veiligheidsbeleid op school, is het volgens CCV-adviseur Marjolijn van Hest ook belangrijk het contact met de politie aan te halen. "Als een school zich zorgen maakt over de veiligheid en docenten hebben te maken met geweld, dan is het goed om hulp te zoeken", zegt ze. Volgens haar is de politie 1 van de meest waardevolle partners om samen de veiligheid op en rond school te vergroten. "Niet alleen na een incident, maar ook preventief."

Speciaal om de samenwerking tussen de politie en scholen in het voortgezet onderwijs goed op poten te zetten, heeft het CCV de leidraad ‘samen voor een veilige school’. "Dan weet je direct wat je aan elkaar hebt, mocht het misgaan", zegt Van Hest.  Meer informatie is te vinden op de website van het CCV en hier is ook de leidraad gratis te downloaden.