Product toegevoegd aan winkelmand

Veiligheidsbeleving


Stimuleer inbraakpreventie en samenwerking door burgers

Woninginbraak komt in vrijwel elke gemeente en elke wijk voor. Om inbraak te voorkomen kunnen inwoners vaak veel doen. De gemeenteraad kan diverse maatregelen treffen om inwoners hierin te stimuleren.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) geeft in de publicatie Focus op Veiligheid tips aan raadsleden om grip te krijgen op en vorm te geven aan het veiligheidsbeleid binnen hun gemeente. Uit een eerder onderzoek van het CCV blijkt dat raadsleden vinden dat de aanpak van woninginbraak de meeste prioriteit verdient bij het veiligheidsbeleid.

Mogelijkheden voor de raad

Raadsleden kunnen maatregelen treffen om burgers te stimuleren aan inbraakpreventie te doen. De gemeente kan burgers bewust maken van de gevaren door informatievoorziening. Dit kan bijvoorbeeld door preventie-adviseurs in gesprek te laten gaan met burgers of het plaatsen van een voorlichtingsstand bij de lokale supermarkt. Ook het stimuleren van WhatsAppgroepen is een effectieve manier van preventie.

Tips

Meer tips om als gemeenteraad inbraken bij bedrijven aan te pakken, vind je in de bundel Focus op Veiligheid.