Product toegevoegd aan winkelmand

Veiligheidsbeleving


Secondant: ‘Zet niet nog meer slachtoffertaken weg bij de politie’

Het is een flinke klus om de slachtofferrechten binnen de politie nauwgezet door te voeren. Secondant interviewt Hester Hageman, die bij de politie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de verandering van het slachtofferbeleid. Zij wil de torenhoge Haagse ambities ten opzichte van de politie graag intomen. “Geef ons de ruimte om nieuw beleid goed en stevig te maken.”

Wettelijke politietaak

“Achter veelvoorkomende kleine criminaliteit, zoals eenvoudige mishandeling, vernieling en diefstal, gaat vaak een grotere context schuil, zoals huiselijk geweld of stalking”, zegt Hester Hageman, implementatiemanager van slachtofferrechten bij de politie. Wat haar betreft gaat er een streep door de term ‘aangiftebereidheid’, want de drempel moet omlaag voor mensen om contact op te nemen met de politie.

"We kunnen niet alles oplossen via het strafrecht, soms moeten we bekijken hoe we een situatie kunnen laten stoppen."

“We kunnen niet alles oplossen via het strafrecht, soms moeten we bekijken hoe we een situatie kunnen laten stoppen of ervoor zorgen dat de mensen zich veilig voelen.” De beoordeling van het slachtofferschap staat als nieuwe wettelijke politietaak benoemd. “Dat draagt enorm bij aan het vertrouwen in de politie”, vindt Hageman.  

Positie van slachtoffers

In de afgelopen decennia werden slachtoffers steeds belangrijker in het strafproces. EU-lidstaten hadden bepaalde zaken in hun wetgeving opgenomen, maar in de praktijk hielden zij zich daar niet per se aan. Daarom is er vanuit Brussel een minimumstandaard vastgelegd binnen de EU van wat een slachtoffer kan verwachten van de politie. In 2015 werden de Europese minimumnormen slachtoffers van kracht. In 2017 zijn deze EU-richtlijnen omgezet naar de Nederlandse wetgeving. Daarin zijn ook taken van de politie opgenomen.