Product toegevoegd aan winkelmand

Veiligheidsbeleving


Secondant: Veiligheidsbeleving in Nederland toont positief beeld

De veiligheidsbeleving van burgers is lastig in kaart te brengen. De International Fear of Crime Trend Index brengt nu een betrouwbaar inzicht dichterbij. Dat schrijven Marnix Eysink Smeets, Pim Foekens en Natascha Sprado van Hogeschool Inholland in Secondant. Nu zien we dat de veiligheidsbeleving in Nederland zich al langere tijd positief ontwikkelt, een verbetering die de 'fear drop' heet. 

Onveiligheidsgevoelens

De criminaliteit mag dan omlaaggaan, burgers blijven zich toch onveilig voelen. Die stelling valt zowel in het publieke, het politieke én het professionele debat vaak te horen. En zelfs onder criminologen lijkt die gedachte gemeengoed. Alleen … het is niet waar, schrijven Eysink Smeets, Foekens en Sprado. 

International Fear of Crime Trend Index

Het vervelende is echter dat dat niet zo makkelijk aan te tonen is: de meting van (on)veiligheidsgevoelens kent nogal wat haken en ogen, de tóch beschikbare onderzoeken zijn, ook door de jaren heen, lastig te vergelijken door verschillen in vraagstelling en methoden. Dat geldt in Nederland, maar ook (ver) daarbuiten. Daarom ontwikkelden de onderzoekers de International Fear of Crime Trend Index. Daarin kunnen zij, door een geavanceerde combinatie en analyse van een groot aantal databronnen, de ontwikkeling van de veiligheidsbeleving tóch relatief betrouwbaar schetsen. De systematiek van de index is inmiddels ook bruikbaar op lokaal of regionaal niveau