Product toegevoegd aan winkelmand

Veiligheidsbeleving


Secondant: Overlastig

Gemeenten kampen minder vaak met het probleem dat burgers veel overlast ervaren van verschijnselen als rondhangende jongeren en graffiti. Echter, waar dat nog wel het geval is zien we vaak een stapeling van overlastproblemen en onveiligheidsgevoelens, schrijft Secondant-columnist Bert Berghuis.

Aanpak van overlast

Burgers willen dat te hard rijden en hondenpoep worden aangepakt, meldt het CBS op 4 juni jongstleden. Dat komt naar voren uit de Veiligheidsmonitor, een enquête onder zeer veel burgers van 15 jaar of ouder. Wat als eerste aanpak verdient in de eigen buurt, verschilt overigens per leeftijdsgroep en loopt uiteen naar gelang de omvang en de ligging van de gemeente. Zo vindt 1 op de 3 inwoners van Emmen het te hard rijden het meest urgente probleem, waar dat in Amsterdam maar 1 op de 8 is. In plaatsen als Maastricht en Roosendaal wordt het aanpakken van drugsproblemen als eerste genoemd. Dit duidt op een problematiek die verschillend ligt in gemeenten en buurten daarbinnen. 

Verkeersoverlast en verloedering

Berghuis: "Nog vrij veel mensen geven aan veel overlast te ervaren. Dat wordt opgegeven door 45% van de mensen, gemiddeld geeft men daarbij 2 verschijnselen aan. Het meest, door 30%, wordt daarbij verkeersoverlast genoemd, vooral te hard rijden. Bij 20% gaat het om vormen van fysieke verloedering, vooral hondenpoep. En bij 10% om sociale overlast, vooral hinder van buurtbewoners en rondhangende jongeren." 

Bert Berghuis is voormalig raadadviseur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij is beschikbaar voor vragen en discussies via de redactie, e-mail: secondant@hetccv.nl.