Product toegevoegd aan winkelmand

Veiligheidsbeleving


SCP: Criminaliteit is gedaald

De ondervonden en de geregistreerde criminaliteit zijn in het afgelopen decennium gedaald. Dat concludeert het SCP in het tweejaarlijkse rapport 'De sociale staat van Nederland 2017'. Het rapport analyseert aan de hand van kerncijfers de ontwikkelingen op de terreinen arbeid, inkomen, gezondheid, onderwijs, participatie, veiligheid, vrije tijd en wonen.

In deze editie kijkt het SCP wat langer terug dan in eerdere edities: de ontwikkelingen van de afgelopen 25 jaar zijn in beeld gebracht.

Sociale veiligheid

Het aandeel minderjarige verdachten blijft dalen en is in 2015 40% lager dan in 2005, aldus het SCP.  Ook is het de politie gelukt de meeste landelijke doelstellingen te realiseren, hoewel het
ophelderingspercentage achterblijft.

De tevredenheid van Nederlanders over de politie, in het algemeen en in de eigen buurt, is in 2016 op alle fronten gegroeid. 44% van de Nederlanders heeft in 2016 veel of zeer veel vertrouwen in de rechtspraak In 2016 zei 35% van de bevolking zich wel eens onveilig te voelen, een geleidelijke afname sinds de eeuwwisseling.

Veiligheidsbeleving in uw gemeente vergroten? U vindt hier theoretische inzichten en praktische informatie om te gebruiken in de dagelijkse praktijk.