Product toegevoegd aan winkelmand

Veiligheidsbeleving


Positieve veiligheid in Rotterdam

Na jaren van veel aandacht aan strenge naleving van wetten en regels onder het motto 'schoon, heel en veilig' is de geregistreerde criminaliteit in Rotterdam sterk afgenomen. Alleen voelen Rotterdammers zich niet zo veilig als je op basis van de objectieve cijfers mag verwachten.

Geleidelijk groeit in Rotterdam het inzicht dat een veilige en leefbare samenleving ook 'vertrouwen', 'zorgzaamheid' en 'verbondenheid' nodig heeft. Positieve veiligheid, dus. En dat burgerparticipatie, omgeving en overheid daaraan kunnen bijdragen. Dit schrijven onderzoekers van de Vrije Universiteit in het onderzoek 'Naar een nieuwe Rotterdamse veiligheidsstrategie'.

Ingrediënten voor succes

In de 4 onderzochte praktijkvoorbeelden zien de onderzoekers diverse, maar ook overeenkomstige elementen die bijdragen aan meer positieve veiligheid. Deze belangrijkste factoren voor succes hebben ze op Sociale Vraagstukken op een rij gezet.

Enkele succesfactoren:

  • Positieve veiligheid vraagt om bevlogen en betrokken personen met hart voor de zaak en die vol vuur voor hun project vechten.
  • Het opknappen en aankleden van de openbare ruimte bevordert saamhorigheid en een positieve uitstraling.
  • De gemeente kan positieve veiligheid bevorderen door bestaande institutionele belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen en een actieve rol te spelen bij het starten van een brede gemeenschap, waarbij bewoners, ondernemers, woningcorporaties en politie met elkaar verbonden zijn.

Bron: Sociale Vraagstukken

Waardoor voelen mensen zich onveilig? Wat levert een positieve bijdrage aan het gevoel van veiligheid? Bij het onderwerp Veiligheidsbeleving vindt u theoretische inzichten en praktische informatie om te gebruiken in de dagelijkse praktijk. Neem voor meer informatie contact op met CCV-adviseur Sten Meijer.