Product toegevoegd aan winkelmand

Veiligheidsbeleving


Politie registreert minder criminaliteit

Nederlanders van 15 jaar of ouder gaven in 2017 minder vaak aan slachtoffer te zijn geweest van veel voorkomende gewelds- en vermogenscriminaliteit en vandalisme dan in 2012. Dat meldt het CBS op basis van de Veiligheidsmonitor en de door de politie geregistreerde misdrijven.

In 2017 registreerde de politie 24% minder geweldsmisdrijven per duizend inwoners dan in 2012. Vermogenscriminaliteit daalde in dezelfde periode met 30%, net zoveel als het totaal aantal geregistreerde misdrijven. Het aantal misdrijven tegen de openbare orde en vernielingsmisdrijven per duizend inwoners nam af met 38%. 11% van de burgers van 15 jaar of ouder gaf aan in 2017 het slachtoffer te zijn geweest van cybercrime. Dat is minder dan in 2012, maar niet lager dan in 2016.

Veiligheidsgevoelens

In 2017 voelde 34% van de Nederlanders zich wel eens onveilig. Dat is niet wezenlijk lager dan het jaar ervoor, maar lager dan in 2012 toen nog 37% zich wel eens onveilig voelde.