Product toegevoegd aan winkelmand

Veiligheidsbeleving


Onderzoek: fysieke omgeving beïnvloedt veiligheidsbeleving in de buurt het sterkst

Het gevoel van veiligheid in de buurt wordt het sterkst beïnvloed door de fysieke omgeving, zo blijkt uit de afstudeerscriptie van Daan de Nooijer, student sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. De sociale omgeving en de criminele omgeving eindigen op 2 en 3. Opvallend aan het onderzoek is dat de invloed van de politie nihil is.

Buurtkenmerken

In zijn onderzoek 'Het effect van buurtkenmerken op de veiligheidsbeleving in de buurt' heeft De Nooijer gebruik gemaakt van een CCV-model. Dit specifieke model deelt de omgeving op in 4 factoren: 

  • criminele omgeving
  • sociale omgeving
  • fysieke omgeving
  • institutionele omgeving

Aan de hand van deze 4 factoren heeft De Nooijer geprobeerd te achterhalen in hoeverre buurtkenmerken invloed hebben op de veiligheidsbeleving in de buurt.

Inzicht in veiligheidssituatie in buurten

De Nooijer ziet in zijn onderzoek een mooi startpunt om het model van het CCV verder uit te werken. Zo kunnen gemeenten en andere organisaties het inzetten om inzicht te krijgen in de veiligheidssituatie in verschillende buurten. Op deze manier kan achterhaald worden waarom mensen zich onveilig voelen in hun buurt. Als blijkt dat men zich met name onveilig voelt als gevolg van de kwaliteit van de fysieke omgeving, dan kan daar als eerste iets aan worden gedaan. De kwaliteit verbeteren van de fysieke omgeving is waarschijnlijk het makkelijkst uit te voeren in vergelijking met het verminderen van criminaliteit, de sociale omgeving te verbeteren of het vertrouwen in de politie te verhogen.

Onderzoek op buurtniveau

Wel onderstreept De Nooijer in zijn onderzoek dat de context van iedere buurt uniek is. De invloed van de criminele, sociale, fysieke en institutionele omgeving varieert. Er zal dus op buurtniveau onderzoek gedaan moeten worden naar de veiligheidsbeleving.

Samenhang 4 omgevingen

Tot slot benoemd De Nooijer de samenhang tussen de 4 omgevingen. Zo kan het verminderen van de criminaliteit in de buurt er ook toe leiden dat het vertrouwen in de politie stijgt, of een verbeterde kwaliteit van de fysieke omgeving bijdragen aan een grotere samenhang tussen buurtbewoners. Dit bewustzijn van de omgevingen en hun complexe interactie is essentieel als men de veiligheidsbeleving in Nederlandse buurten wilt verbeteren.

Onze veiligheidsadviseur Sten Meijer is 1 van de auteurs van het model dat De Nooijer heeft gebruikt voor zijn onderzoek. Wil je meer weten over welke factoren je kunt beïnvloeden om de veiligheidsbeleving te verbeteren? Kijk dan in ons dossier Veiligheidsbeleving naar Beïnvloedbare factoren.