Product toegevoegd aan winkelmand

Veiligheidsbeleving


Nederlanders voelen zich vaker veilig

Nederlanders voelen zich minder vaak onveilig. Dit is 1 van de uitkomsten van 'De sociale staat van Nederland 2018' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar de kwaliteit van leven van Nederlanders. Het SCP constateerde wel verschillen in beleving van veiligheid tussen jongeren en ouderen én mannen en vrouwen. 

De sociale veiligheid laat op veel terreinen positieve ontwikkelingen zien. Zo gaven in 2017 minder mensen aan zich wel eens onveilig te voelen (34%) ten opzichte van 5 jaar eerder (37%). Ook zijn Nederlanders minder vaak slachtoffer van verschillende vormen van criminaliteit. 

Cybercriminaliteit

Wel geven meer jongeren dan ouderen aan zich wel eens onveilig te voelen, in het algemeen en in de eigen woonbuurt. Dit komt volgens het SCP overeen met cijfers die laten zien dat ze ook veel vaker slachtoffer zijn van geweld, cybercriminaliteit en vermogensdelicten.

Er zijn ook verschillen naar opleiding. Hogeropgeleiden zijn vaker slachtoffer van verschillende vormen van criminaliteit en voelen zich ook vaker onveilig. Er zijn in 2017 weinig verschillen tussen mannen en vrouwen in slachtofferschap, maar vrouwen voelen zich wel veel vaker onveilig dan mannen.

Objectieve leefsituatie

Aan de hand van kerncijfers brengt het SCP jaarlijks de ontwikkelingen in kaart op het gebied van onderwijs, arbeid, inkomen, gezondheid, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke participatie, sociale veiligheid en wonen. In De sociale staat van Nederland 2018 komt de objectieve leefsituatie aan bod, maar ook hoe Nederlanders zelf vinden dat het gaat. 

CCV-directeur Patrick van den Brink:

“Ten opzichte van 2012 zijn er in Nederland minder slachtoffers van criminaliteit en voelen mensen zich ook minder vaak onveilig en dat is een goede zaak. Als mensen geen slachtoffer zijn van criminaliteit scheelt dat veel emotionele schade en verdriet; los nog van de kosten en inspanningen van de politie om de daders op te sporen.

Het voorkomen van slachtofferschap lijkt soms een ondergeschoven kindje. Repressie en opsporing bepalen vaker de politieke agenda dan preventie. En hoewel misschien te verklaren uit het toenemende testosteron in de politiek, is dit niet terecht. Ook bij criminaliteit geldt voorkomen is beter dan genezen..

De Sociale staat van Nederland toont duidelijk aan dat veiligheid en veiligheidsbeleving essentieel zijn voor het welbevinden van mensen. Het is oprecht fijn dat de cijfers de goede kant opgaan. Het is belangrijk om met elkaar te blijven investeren in preventie, omdat we zo werkelijk een verschil kunnen maken.”