Product toegevoegd aan winkelmand

Veiligheidsbeleving


Flying squad tegen jeugdoverlast Rotterdam

Wanneer in Rotterdam de leefbaarheid en veiligheid in een buurt in het geding zijn, komt de flying squad in actie. Deze mobiele toezichtpost wordt sinds 1 juli ingezet in probleembuurten waar bijvoorbeeld jeugdbendes overlast veroorzaken of geweldsincidenten plaatsvinden. 

Handhavers van de gemeente Rotterdam en de politie bezetten de toezichtpost. Wethouder Eerdmans, belast met het onderwerp veiligheid stelt: "Met de toezichtpost herstellen we de rust in een buurt. Het is een duidelijk signaal dat overlast niet wordt geaccepteerd en direct wordt aangepakt. Doordat de toezichtpost snel op locatie kan zijn, zijn we in staat om het gevoel van veiligheid in een wijk meteen te verbeteren."

Inzet mobiele toezichtpost

De mobiele toezichtpost is een tijdelijk mobiel kantoor op locatie. De handhavers en beheerders zijn ter plekke aanwezig en opereren vanuit de post zichtbaar in de buurt. De gemeente Rotterdam besluit over de inzet van de mobiele toezichtpost en de handhavers die de post bemannen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de problematiek in de wijk, welke maatregelen al genomen zijn en wat de meerwaarde is van de tijdelijke post. Het uitgangspunt is dat de toezichtpost niet langer dan 2 weken op een locatie is. Langdurige inzet in een wijk vraagt om een andere aanpak dan de toezichtpost.

Positieve reacties bewoners

De mobiele toezichtpost is deze zomer al 4 keer ingezet, met positieve reacties van bewoners tot gevolg. In de 11 dagen dat de toezichtpost is ingezet, waren er meer dan 300 contactmomenten met zowel overlastgevers als bewoners. Dit heeft veel informatie opgeleverd over de wijk en de problemen die er spelen. En van de binnengekomen meldingen, kon er direct een aantal worden aangepakt, zoals van overlast veroorzakende hangjongeren.

Gemeentelijke handhavers

Gemeentelijke handhavers hebben een breed pakket aan bevoegdheden om overlast aan te pakken. Zij moeten tijdens hun werk immers effectief kunnen optreden tegen geweld en agressie. Meer informatie over gemeentelijke handhavers vindt u bij het onderwerp 'gemeentelijke handhavers'. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met CCV-adviseur Sten Meijer.