Product toegevoegd aan winkelmand

Veiligheidsbeleving


Dure woningen zijn het meest in trek bij inbrekers

Heb je een vraag?
Neem contact op met

Susanne Schat
06 12 061 379

Duurdere woningen en buurten en verstedelijkte gebieden zijn naar verhouding vaak doelwit van inbrekers. In wijken waar inwoners in sociaal opzicht veel onderlinge banden hebben, zijn inbrekers minder vaak actief. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2017 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

1 op de 5 bewoners van een huis met een WOZ-waarde van € 500.000 of meer gaf in 2017 aan dat er in de afgelopen 5 jaar bij hen is ingebroken of een poging tot inbraak is gedaan. Van deze bewoners acht ongeveer 1 op de 10 de kans op een inbraak in de komende 12 maanden dan ook (heel) groot.

Vrijstaande woningen het best beveiligd

Seniorenwoningen en flats hadden relatief weinig kans op een inbraak. Vrijstaande woningen, hoekwoningen en benedenwoningen hadden de meeste kans. Bewoners van vrijstaande woningen zeggen de meeste preventiemaatregelen te hebben getroffen, bewoners van studentenkamers en bovenwoningen hebben hun onderkomens minder goed beveiligd.

Hang- en sluitwerk

In de Veiligheidsmonitor, een tweejaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het CBS, is bewoners gevraagd naar onder meer aanwezigheid van extra hang-en-sluitwerk en buitenverlichting.

"De aanwezigheid van deze beveiligingsmaatregelen zegt echter niks over de kwaliteit ervan", zegt Susanne Schat, adviseur Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en woninginbraken bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). "Wat we wel zeker weten is dat het voor inbrekers heel lastig is om een woning die is beveiligd volgens de PKVW-eisen binnen te komen. Wij adviseren bewoners om in ieder geval te kijken of hun woning is voorzien van gecertificeerd hang-en-sluitwerk en goede buitenverlichting."

Sociale controle

Sterkere banden tussen buurtbewoners verkleinen de kans op (poging tot) woninginbraak, aldus het CBS. In buurten met een zeer lage sociale cohesie gaf ruim een kwart van de bewoners aan in de afgelopen 5 jaar slachtoffer te zijn geweest van woninginbraak. In buurten met een zeer hoge sociale controle is dit 11%. "WhatsApp-buurtpreventie is een mooie vorm van hiervan’’, zegt Schat. "Ook het Politiekeurmerk Veilig Wonen bevordert de sociale cohesie, door eisen te stellen aan bijvoorbeeld zichtlijnen en verlichting. Zo kunnen buren een oogje bij elkaar in het zeil houden en indien nodig alarm slaan.’’

Meer weten over gecertificeerd hang-en-sluitwerk en goede buitenverlichting? Ga naar de website Politiekeurmerk Veilig Wonen. Meer weten over buurtpreventie? Ga naar ons dossier.